Droppe til innhold

Må jeg levere politiattest?

Du må skaffe og levere politiattest dersom du går på en av disse utdanningene:

Politiregisterloven § 39

Bachelor og ettårige studier

 • Barnehagelærer
 • Drama og teaterkommunikasjon
 • Faglærer i design, kunst og håndverk
 • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
 • Grunnskolelærer og kompletterende lærerutdanning
 • Idrett, friluftsliv og helse
 • Kroppsøving/ idrett
 • Lærerutdanning for tospråklige lærere
 • Praktisk- pedagogisk utdanning
 • Trafikklærer
 • Tegnspråk og tolkning
 • Yrkesfaglærer

Videreutdanning og master

 • Videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kardiologisk sykepleie
 • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
 • Videreutdanning i stråleterapi
 • Master i anestesisykepleie
 • Master i barnesykepleie
 • Master i intensivsykepleie

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

 • Barnevern
 • Ergoterapi
 • Farmasi
 • Fysioterapi
 • Fysioterapi, mensendieck
 • Ortopediingeniør
 • Prehospitalt arbeid- Paramedic
 • Psykologi med vekt på adferdsanalyse
 • Radiografi
 • Samfunnsernæring
 • Sosialt arbeid
 • Sykepleie
 • Vernepleie

Master og videreutdanninger

 • Helsesykepleie (helsesøster)
 • Jordmorfag
 • Kreftsykepleie
 • Psykisk helsearbeid (videreutdanning)
 • Psykisk helsearbeid (master)
 • Sosialfag- studieretning familiebehandling

HV infosenter

LUI infosenter

LUI-infosenter

Telefon :
67 23 77 77
Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet mandag til fredag kl. 10.00 -14.00
Url :
Kontakt infosenter

SAM-infosenter

Servicetorget Kjeller

Studenttorget i Pilestredet

Studenttorget i Pilestredet

Telefon :
67237778
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag og torsdag 10.00-15.00
Andre åpningstider:
Fredag 10.00-12.00

TKD-infosenter

chatbot-portlet