Droppe til innhold

Må jeg levere politiattest?

Du må skaffe og levere politiattest dersom du går på en av disse utdanningene:

Politiregisterloven § 39

Bachelor og ettårige studier

 • Barnehagelærer
 • Drama og teaterkommunikasjon
 • Faglærer i design, kunst og håndverk
 • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
 • Grunnskolelærer og kompletterende lærerutdanning
 • Idrett, friluftsliv og helse
 • Kroppsøving/ idrett
 • Lærerutdanning for tospråklige lærere
 • Praktisk- pedagogisk utdanning
 • Trafikklærer
 •  Tegnspråk og tolkning
 •  Yrkesfaglærer

Videreutdanning og master

 •  Videreutdanning i akuttsykepleie
 • Videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon- og kardiologisk sykepleie
 •  Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
 •  Videreutdanning i stråleterapi
 •  Master i anestesisykepleie
 •  Master i barnesykepleie
 •  Master i intensivsykepleie

Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

 • Barnevern
 •  Ergoterapi
 • Farmasi
 • Fysioterapi
 •  Fysioterapi, mensendieck
 •  Ortopediingeniør
 •  Prehospitalt arbeid- Paramedic
 • Psykologi med vekt på adferdsanalyse
 • Radiografi
 •  Samfunnsernæring
 •  Sosialt arbeid
 • Sykepleie
 •  Vernepleie

Master og videreutdanninger

 •  Helsesøster
 • Jordmor
 •  Kreftsykepleie
 •  Videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Sosialfag- studieretning familiebehandling
 • Master i psykisk helsearbeid

HV infosenter

LUI infosenter

LUI-infosenter

Telefon :
67 23 77 77
Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet mandag til fredag kl. 10.00 -14.00
Url :
Kontakt infosenter

SAM-infosenter

Servicetorget Kjeller

Studenttorget i Pilestredet

Studenttorget i Pilestredet

Telefon :
67237778
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag og torsdag 09.00-16.00
Andre åpningstider:
Tirsdag 12.00-16.00 Onsdag 09.00-14.00 og Fredag 09.00-12.00

TKD-infosenter