Learning agreement | Utveksling - Student

Learning Agreement

Learning Agreement

OsloMet må godkjenne det faglige innholdet for utvekslingsoppholdet ditt i en avtale kalt Learning Agreement.

Hva er en Learning Agreement?

Learning Agreement er en avtale mellom deg og OsloMet om at emnene du tar/arbeidet du gjør når du er på utveksling blir godkjent som en del av graden din. I avtalen det stå hvor du skal, detaljer om det faglige innholdet ditt og hvordan dette vil bli innpasset i graden din når du kommer hjem.

Skjemaet skal fylles ut sammen med og signeres av din internasjonale vitenskapelige koordinator. Hvilket skjema som skal fylles ut er avhengig av hvor du skal og det faglige innholdet ditt.

Mer informasjon vil du få av din internasjonale administrative koordinator når du har fått innvilget et utvekslingsopphold.

Learning Agreement Erasmus +

Det er egne skjemaer for studenter som skal reise gjennom Erasmus+. Du må selv signere, deretter skal vitenskapelig koordinator signere, og også kontaktpersonen på den institusjonen du skal til.

Spørsmål?

Kontakt din internasjonale koordinator.

Trenger du å gjøre endringer i din Learning Agreement under oppholdet?  Les mer om endringer under oppholdet.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM