Krav for å søke - Student

Krav til bachelorstudenter som ønsker å reise på utveksling

Krav til bachelorstudenter som ønsker å reise på utveksling

For å reise på utveksling må du oppfylle kravene OsloMet stiller. Dette inkluderer praksis og feltarbeid. Krav til masterstudenter fastsettes av fakultetet.

Følgende krav stilles: 

 • På utreisetidspunktet må du ha fullført og bestått minimum 60 sp av studieprogrammet ved OsloMet, inkludert eventuelle innpassede studiepoeng.
 • På utreisetidspunktet skal du normalt ha fullført og bestått eksamener og praksis i henhold til programplanen.
 • Når du søker, må du legge ved et motivasjonsbrev.

Følgende tilleggskrav kan forekomme for studieutveksling (emner i utlandet): 

 • Enkelte studieprogram kan ha krav om ytterligere antall semestre.
 • Karaktersnitt brukes som rangeringsgrunnlag ved konkurranse om plassene.
 • Enkelte mottakerinstitusjoner har karakterkrav.
 • Dokumentert språkkompetanse der mottakerinstitusjonen krever dette. Les mer om språkkrav her
 • Porteføljevurdering.

Følgende tilleggskrav kan forekomme for praksisutveksling (praksis og feltarbeid):

 • Obligatorisk fremmøte til samtale med internasjonal koordinator.
 • Egnethet vurdert på basis av:
  • Tidligere praksisrapporter/-evalueringer/samtale med praksisveileder
  • Praksissamtale
  • Motivasjonsbrevet
 • Skikkethet
 • Politiattest
 • Dokumentert språkkompetanse der mottakerinstitusjonen krever dette.

Særskilte tilfeller

OsloMet ønsker at alle studenter som reiser på utveksling skal ha de nødvendige forutsetningene for å få et godt utbytte av oppholdet sitt slik at de ikke blir forsinket i studiene sine. I særskilte tilfeller vil OsloMet derfor kunne fraråde deg å reise på utveksling.

Dersom du blir innstilt til å reise på utveksling, kan denne innstillingen også trekkes tilbake dersom det viser seg at kravene ikke fylles.

Hvordan vurderes søknaden din?

 • Det er fakultetet ditt som behandler søknaden din.
 • Du vurderes etter de formelle kravene og etter relevante kvalifikasjoner, motivasjon og erfaring.
 • Har du søkt om studieopphold og det blir konkurranse om plassene, er det karakterne som er utslagsgivende.

Hvordan søker du?

Les mer om hvordan du søker om utveksling

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM