Koronasituasjonen og utveksling - Student

Koronasituasjonen og utveksling

Koronasituasjonen og utveksling

Her finner du viktig informasjon om utveksling i forbindelsen med koronasituasjonen.
 • OsloMets forbehold for gjennomføring av utveksling under pandemien

  På grunn av fortsatt usikkerhet rundt koronasituasjonen andre steder i verden er det noen forbehold for gjennomføring av utveksling.

  I tillegg til at du må tilfredsstille de vanlige kravene som stilles for å kunne dra på utveksling, må følgende punkter være oppfylt for at utveksling skal kunne gjennomføres:

  1.  Landet du skal på utveksling til må ha åpne grenser og mulighet for innreise.  Du må også forholde deg til eventuelle reiseråd fra Utenriksdepartementet (UD) på reisetidspunktet.

  2. Institusjonen du har søkt deg til må ha et fagtilbud som kan godkjennes av OsloMet. Det er foreløpig slik at du må reise til studielandet og følge institusjonens undervisningsopplegg, enten de tilbyr fysisk eller digital undervisning, eller en kombinasjon av disse.

  3. Du må kunne tegne en gyldig forsikring som dekker sykdom ved covid-19, og som gjelder i landet du skal til, uavhengig av det landets smittenivå. Merk at forsikringer sannsynligvis ikke dekker andre utlegg/tap som følge av covid-19 relaterte hendelser, men kun egen sykdom. Sett deg derfor godt inn i unntakene og betingelsene som gjelder for den forsikringen du velger. 

  4. OsloMet vil ikke kunne stille med økonomisk støtte ved tap eller merkostnader du får som følge av nye utbrudd, karantener, kanselleringer, avbrutt opphold eller lignende, som forsikringen din ikke dekker. Du er selv ansvarlig for alle økonomiske forpliktelser du inngår i forbindelse med planlegging og gjennomføring av utvekslingsoppholdet, for eksempel utgifter til språktesting, billetter, husleie, depositum og/eller skolepenger. Les mer om forsikring.

 • Hva er det viktig at jeg husker på om jeg skal på utveksling under pandemien?

  I tillegg til alt man vanligvis må huske på som utvekslingsstudent er det noen punkter som er viktigere nå enn ellers. 

  • Forsikring: Det er alltid viktig med god forsikring. Det er stor variasjon i betingelsene som gjelder for forsikring under pandemien, så du må sette deg godt inn i hva som dekkes og IKKE dekkes av forsikringen du velger. Husk at den må dekke sykdom ved covid-19.
  • Hold deg oppdatert: Du må selv holde deg oppdatert på lokale regler for vaksinasjonskrav, visum, innreise, smittesituasjonen, karantene og smittevern. Noen land krever at du er fullvaksinert før innreise. Merk at definisjonen av "fullvaksinert" kan variere. Noen land har krav om to, eventuelt tre doser uavhengig av om du har hatt covid-19.
  • Eget ansvar for økonomi og helse: Ta hensyn til og ansvar for både din egen helsesituasjon og din egen økonomi når du planlegger utveksling – husk at ting kan endre seg på kort varsel. Vi anbefaler at du utsetter å binde deg økonomisk så lenge du kan.
  • Delta på utreiseseminaret: Alle som skal på utveksling får invitasjon til utreiseseminaret hvor vi blant annet snakker om forsikring og støtteapparat under pandemien. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på nettsiden.
 • Hvilke smitteverntiltak har de på studiestedet jeg skal til?

  Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i, og følge, gjeldende smitteverntiltak og karantenebestemmelser i studielandet. Relevante lenker til lokale myndigheters nettsider med mer informasjon kan du blant annet finne via UDs reiseinformasjon (regjeringen.no)  for ditt studieland. Vær oppmerksom på at bestemmelsene kan endre seg på kort varsel og det er viktig at du holder deg oppdatert.

  Det kan også finnes lokale smittevernregler for byen du skal til og på campus. Vi anbefaler derfor at du setter deg godt inn i informasjon du får fra studiestedet ditt og at du selv tar ansvar for å finne informasjonen du trenger.

  Du må også være forberedt på å måtte gå i karantene når du kommer hjem igjen, i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i Norge.

 • Hvem skal jeg kontakte om jeg trenger hjelp når jeg er på utveksling?

  Har du spørsmål eller behov for hjelp kan du kontakte:

  Vi anbefaler deg å holde tett kontakt med internasjonalt kontor ved institusjonen du studerer ved.

 • Sikkerhet i utlandet

  Det er viktig at du er trygg mens du er på utveksling. Les nøye gjennom informasjon om sikkerhet i utlandet på OsloMets nettsider.