Korona-TKD - Student

Statisk artikkel

Koronaviruset: Fakultet for teknologi, kunst og design

Hvordan påvirker situasjonen rundt koronaviruset deg som student eller ansatt på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)?

I forbindelse med studiestart kan det være nyttig å ta en kikk på denne siden:
Her er felles informasjon om koronaviruset for alle studenter og ansatte ved OsloMet.

Undervisning, eksamen, arbeidskrav, praksis og arbeidsforhold

Praksis

 • Kunnskapsdepartementet har informert om at praksis kan «gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet». OsloMet vil gjennomføre praksis med fysisk tilstedeværelse, men deler av praksis kan bli gjort digitalt eller bli utsatt, basert på lokale retningslinjer for smittevern. Dette gjelder praksis på Institutt for estetiske fag (EST) på TKD.

Vurdering og arbeidskrav

Utveksling og sommerskole

Semesterplan

Om smittevern

Kontaktinformasjon

 • Bruk e-postadressen studie-tkd@oslomet.no eller kontaktskjema om du som student har behov for kontakt med studieadministrasjonen for ditt studieprogram, om det er informasjon du ikke finner, eller om du ikke vet hvem du skal henvende deg til med spørsmål. 

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)

Gjelder ingeniørstudiene maskin, elektronikk og bioteknologi og kjemi, og komplementerende ingeniørutdanning.

 • Se Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.

Institutt for bygg- og energiteknikk (BE)

Gjelder ingeniørstudiene i bygg og energi og miljø i bygg, og masterstudiene i bygg- og konstruksjonsteknikk og energi og miljø i bygg.

 • Se Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.

Institutt for estetiske fag (EST)

Gjelder faglærerutdanningen, bachelorstudiene i kunst og design, og drama og teaterkommunikasjon, masterstudiet i estetiske fag, årsstudier og halvårsstudier, og etter og videreutdanning.

 • Kunnskapsdepartementet informerer om at praksis fortsatt kan «gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet». OsloMet vil gjennomføre observasjon og praksis med fysisk tilstedeværelse, der deler av praksisperioden kan bli gjort digitalt eller utsatt ved behov, basert på smittesituasjon. 
 • Studentene må forholde seg til praksisstedenes smittevernsjusteringer og gjennomføre praksis i tråd med praksisstedets smittevernsnivå. 
 • Studenter skal ikke møte i praksis med sykdomssymptomer. Generelle karanteneregler gjelder. 
 • Alt fravær i praksis skal meldes til praksislærer ved praksisstedet og praksisadministrasjonen ved EST: e-post praksis-est@365.oslomet.no .
 • Fravær og avtaler for å gjennomføre praksis digitalt, samt avtaler om gjennomføring av utsatte praksisdager, avtales individuelt. Se ellers Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.

Institutt for produktdesign (PD)

Gjelder bachelor- og masterstudiet i produktdesign.

 • Se generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.

Institutt for informasjonsteknologi (IT)

Gjelder dataingeniørstudiet, bachelorstudiene i anvendt datateknologi og informasjonsteknologi, masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi, masterstudiet i universell utforming av IKT, og forkurs og tre-terminsordning til ingeniørutdanning.

 • Se Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.