Korona – TKD - Student

Koronaviruset: Fakultet for teknologi, kunst og design

Koronaviruset: Fakultet for teknologi, kunst og design

Hvordan påvirker situasjonen rundt Koronaviruset deg som student eller ansatt på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)?

Sist oppdatert med informasjon om undervisning etter 18. januar 2021.

Her er felles informasjon om koronaviruset for alle studenter og ansatte ved OsloMet.

Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Undervisning, eksamen, arbeidskrav, praksis og arbeidsforhold våren 2021

 • Regjeringen forlenget 18. januar sine tiltak med at alle universiteter bør gjennomføre digital undervisning der det er mulig. OsloMet planegger å videreføre dagens smitteverntiltak frem til påske. Det betyr hovedsakelig digital undervisning for studenter, og arbeid hjemmefra for ansatte. Det kan gjøres enkelte unntak for praktisk undervisning, laboratoriearbeid og ferdighetstrening/simulering som ikke kan digitaliseres eller utsettes av hensyn til studieprogresjonen. Se mer informasjon: Digital virksomhet fram til påske og informasjon til studentene: Hovedsaklig digital undervisning frem til påske .
 • Praksis og observasjon våren 20021 blir gjort helt eller delvis digitalt der praksisstedene har rødt smittevernsnivå, og studentene må forholde seg til praksisstedenes smittevernsjusteringer. 
 • Der praksis ikke kan gjennomføres praktisk blir den utsatt eller studentene får kompensatoriske oppgaver. Se ellers informasjon under Institutt for estetiske fag under.
 • Eksamen, lab og ferdighetsstrening går som planlagt.
 • Regjeringen oppfordrer studenter som har anledning til å bli der de har vært gjennom juleferien fram til 18. januar. Videre å unngå reiser, også lokal kollektivtransport.
 • Kravene om digital undervisning fram til 18. januar er absolutte, men TKD har planer for undervisningsaktiviteter som må gjennomføres på campus om det åpnes for det etter 18. januar, vi beskriver dette i punktene nedenfor:
 • På TKD skal all undervisning etter 18. januar etter planen være digital så langt det er forsvarlig. Unntatt fra dette er undervisning som krever:
  • maskiner, utstyr, programvare og fasiliteter studentene ikke kan forventes å ha tilgang til hjemme, dette gjelder også praktisk ferdighetstrening
  • samhandling mellom studenter- og/eller student og underviser som ikke kan overføres til et digitalt medium
 • Det kan bli behov for ytterligere tolkninger og tilpasninger på studieprogramnivå. Institutt- og studieledere vil bistå der det er behov.
 • TKD ber deg som skal undervise om å sjekke timeplanen og detaljere timeplanen så snart som mulig, slik at studentene ser hvilke aktiviteter som gjennomføres digitalt, hybrid og eventuelt fysisk. 
 • Førsteårsstudentene prioriteres for undervisning på campus, samtidig er det ønskelig at alle studentene får noe regelmessig undervisning på campus.
 • Undervisning i laboratorier, verksteder og andre spesialrom er høyt prioritert.

Vurdering og arbeidskrav

Praksis

 • Om praksis på Institutt for estetiske fag (EST), se informasjon fra instituttet nedenfor.

Utveksling og sommerskole

Semesterplan

Om smittevern

Arrangement

 • Næringslivsdagen våren 2021, 10. februar, blir et digitalt arrangement på grunn av Koronasituasjonen. Studentene i regi av Oslo Tekniker Samfund (OTS) arrangerer, og det er undervisningsfri denne dagen.

Kontaktinformasjon

 • Bruk e-postadressen studie-tkd@oslomet.no eller kontaktskjema om du som student har behov for kontakt med studieadministrasjonen for ditt studieprogram, om det er informasjon du ikke finner, eller om du ikke vet hvem du skal henvende deg til med spørsmål. 

Hjemmekontor

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK):

Gjelder ingeniørstudiene maskin, elektronikk og bioteknologi og kjemi, og komplementerende ingeniørutdanning.

 • Se Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.

Institutt for bygg- og energiteknikk (BE):

Gjelder ingeniørstudiene i bygg og energi og miljø i bygg, og masterstudiene i bygg- og konstruksjonsteknikk og energi og miljø i bygg.

 • Se Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.

Institutt for estetiske fag (EST):

Gjelder faglærerutdanningen, bachelorstudiene i kunst og design, og drama og teaterkommunikasjon, masterstudiet i estetiske fag, årsstudier og halvårsstudier, og etter og videreutdanning.

 • Praksis og observasjon våren 20021 blir gjort helt eller delvis digitalt der praksisstedene (skolene) har rødt smittevernsnivå, og studentene må forholde seg til praksisstedenes smittevernsjusteringer. 
 • Der praksis ikke kan gjennomføres praktisk blir den utsatt eller studentene får kompensatoriske oppgaver.
 • Studenter skal ikke møte i praksis med sykdomssymptomer. Generelle karanteneregler gjelder. 
 • Alt fravær i praksis skal meldes til e- post: praksis-est@365.oslomet.no
 • Fravær og avtaler for å gjennomføre praksis digitalt, samt avtaler om gjennomføring av utsatte praksisdager, avtales individuelt. 
 • Se ellers Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.

Institutt for produktdesign (PD):

Gjelder bachelor- og masterstudiet i produktdesign.

 • Alle studenter vil ha tilgang til egne arbeidsplasser og verkstedene (sistnevnte så fremt studenten er verkstedssertifisert).
 • Alle studenter vil ha både digital og fysisk undervisning i løpet av vårsemesteret

Institutt for informasjonsteknologi (IT):

Gjelder dataingeniørstudiet, bachelorstudiene i anvendt datateknologi og informasjonsteknologi, masterstudiet i anvendt data- og informasjonsteknologi, masterstudiet i universell utforming av IKT, og forkurs og tre-terminsordning til ingeniørutdanning.

 • Se Generelt for Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) ovenfor.