Droppe til innhold

Koronaviruset: Fakultet for samfunnsvitenskap

Hvordan påvirker Koronaviruset deg som er student eller ansatt på Fakultet for samfunnsvitenskap?

Felles informasjon om koronaviruset for alle studenter og ansatte ved OsloMet finner du på denne nettsiden

Generelt for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap er godt i gang med digital undervisning. Studenter kan finne informasjon om undervisning og eksamen i Canvas. 

Hvordan undervisning og eksamensform endres fakultetets studieprogrammer vil variere med kursenes innretning, hvor mye og hva slags undervisning som gjenstår og hva slags eksamensform kursene har i dag. Informasjon om endringer gis direkte til studentene på de enkelte studiene i Canvas. 

Ansatte har tilgang til egne grupper i Teams. I Teams finner ansatte veiledninger, råd og tips om digitalisering av undervisning. 

Smittevernregler

OsloMet har utarbeidet egne retningslinjer for smittevern for studenter og ansatte som oppholder seg på campus: 

Praksis

De ulike studieprogrammene jobber med å få klarhet om praksis og planlegge fremover sammen med praksisfeltet.  Følg med på informasjon fra praksisstedet du er ved og informasjon fra fakultetet. Studenter som skal ut i praksis vil bli kontaktet så fort vi vet mer.

Utveksling

Fakultetet avlyste 20. mai planlegging av all inn- og utreisende studentmobilitet for høsten 2020. Bakgrunnen for dette er det oppdaterte reiserådene fra Justisdepartementet som kom 15. mai. For mer informasjon kan du kontakte din koordinator på fakultetet. 

Forlengelse av ansettelsesperiode for stipendiater og postdoktorer

Vi har 25.06.20 oppdatert retninglinjene for forlengelse på ph.d-ressurssiden. 

Spørsmål? 

Dersom du har spørsmål angående ditt studieprogram kan du kontakte oss digitalt (oslomet.no).

chatbot-portlet