Korona-HV - Student

Statisk artikkel

Koronaviruset: Fakultet for helsevitenskap

Hvordan påvirker Koronaviruset deg som er student eller ansatt på Fakultet for helsevitenskap?

Nettsiden ble oppdatert 8. januar 2021 kl. 08:20. Det vil komme løpende oppdateringer. Endringslogg finner du nederst på nettsiden.

Felles informasjon om koronaviruset for alle studenter og ansatte ved OsloMet

I tillegg til fellesinformasjonen finner du informasjon for studenter ved Fakultet for helsevitenskap i punktene på denne siden.

Har du spørsmål?

 • Undervisning

 • Eksamen

  Studenter vil få beskjed om endringer i gjennomføring av eksamen i Canvas og i Studentweb.

  Her finner du oversikt over emner som opprettholder skriftlig skoleeksamen ved Fakultet for helsevitenskap.

  Midlertidig forskrift om eksamen.

 • Praksis

  Hovedregelen er at praksis fortsatt skal gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet. Reiser til praksissted anses som nødvendig reise. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kan komme endringer raskt og ber alle studenter som er i praksis følge nøye med på informasjon både fra praksissted og OsloMet.  

  Noen studenter har allerede fått, eller kan få, informasjon direkte fra praksisstedet eller utdanningen. Da er det denne informasjonen som gjelder. Har du spørsmål relatert til praksisgjennomføring tar du kontakt med din kontaktlærer/veileder fra OsloMet. 

  Dersom du har andre spørsmål relatert til dette ber vi deg bruke kontaktskjema.

  Hold deg oppdatert på smittevernrutiner

  Studenter må til enhver tid holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern for helsepersonell (FHI) og følge disse. Vær klar over at de enkelte praksissteder har interne smittevernrutiner som også må følges. 

  Skal du ut i praksis i helsetjenesten?

  Da må du også ta dette e-læringskurset. Det tar ca. 1 time.

  Deltidsjobb parallelt med praksisstudier

  På generelt grunnlag kan ikke OsloMet legge føringer som hindrer at studenter jobber i andre helseinstitusjoner enn der de har praksis. Hvert enkelt praksissted kan likevel gjøre en vurdering og velge å oppfordre studenter til å ikke jobbe i andre helseinstitusjoner på grunn av potensiale for kryss-smitte mellom arbeidssted og praksis.

  I Sykepleien 27. september 2020 er høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) klar på at praksisstedene kun kan «oppfordre sterkt» til hvor sykepleierstudenter kan og ikke kan jobbe. Studenter kan ikke nektes deltidsjobb parallelt med praksisstudier.

  Studenter må først og fremst følge turnus fra praksis, og avtale eventuelt arbeid utenom denne. Karantene etter utenlandsreise eller annen selvpåført karantene regnes ikke som gyldig fravær fra praksis.

  Forsikring for studenter

  Du kan lese om hvordan du som student er forsikret når du er i praksis på våre nettsider.

 • Inn- og utveksling

  Det vil ikke være mulig å gjennomføre praksis i utlandet våren 2021. All annen studieutveksling utenfor Europa er kansellert våren 2021. Studieutveksling innenfor Europa, uten praksis, kan med visse forbehold bli gjennomført. Du finner mer informasjon om utveksling og utenlandsopphold på vår samleside om korona.

 • For stipendiater og enkeltemnestudenter ph.d.

  Ph.d.-emner og seminarer foregår digitalt

  Fakultetets ph.d.-programmer tilrettelegger på beste måte for alle slik at vi får gjennomført både ph.d.-emner, oppstartsseminar og midtveisevaluering. I perioden der universitetet er stengt, vil disse foregå digitalt.

  Permisjon og forlengelse av stipendiatperioden – for stipendiater ansatt ved OsloMet

  Ved behov for ekstra permisjon for a ta deg av barn eller om du har særlige omsorgsforpliktelser, se informasjon for alle ansatte Slik fører du arbeidstid og permisjon Se spesielt punktene "Permisjon for å ta seg av barn" og "Permisjon for stipendiater".

  Forsinkelser og loggføring

  Vi er kjent med at enkelte stipendiater kan ha utfordringer knyttet til progresjon grunnet redusert tilgang til laboratorier og kliniske forskningsfelt eller stans i datainnsamling som følge av koranautbruddet. OsloMet sentralt og fakultetet jobber med å finne løsninger for dette. Vi oppfordrer alle stipendiater til å føre en enkel logg som senere kan brukes i dokumentasjonen for utvidet stipendiattid.

  Digitale disputaser

  Det er utarbeidet retningslinjer for å avholde digitale disputaser ved OsloMet.

 • Personvern

 • Endringslogg på nettsiden

  Våren 2021

  8. januar: endret ordlyd om deltidsjobb i praksis.

  23. februar: lagt inn oversikt over emner som opprettholder skriftlig skoleeksamen på Fakultet for helsevitenskap.

  30. januar: datoendring etter forlengelse av koronatiltak.

  24. januar: oppdatert info om praksis, stengte studiesteder, digital undervisning og oppdatert eksamensinfo.

  8. januar: oppdatert info om at praksis går som normalt.

  Høsten 2020

  24. november: oppdatert info om praksisstudier i utlandet våren 2021.

  10. november: tydeliggjort teksten om eksamen.

  9. november: oppdatert info om undervisning, eksamen og praksis. Fjernet avsnittet om obligatorisk smittevernkurs og henviser i stedet til fellesinformasjonen.

  18. august: oppdatert retningslinjer for praksis