Droppe til innhold

Koronaviruset: Fakultet for helsevitenskap

Hvordan påvirker Koronaviruset deg som er student eller ansatt på Fakultet for helsevitenskap?

Nettsiden ble oppdatert 23. juni 2020 kl. 11.00. Det vil komme løpende oppdateringer. Endringslogg finner du nederst på nettsiden.

Felles informasjon om koronaviruset for alle studenter og ansatte ved OsloMet finner du på denne nettsiden

Generell informasjon

Studenter som får tilgang til campus for å kunne gjøre ferdig sine bachelor- og masterutdanninger, får e-post med informasjon. Alle som får tilgang må sette seg inn i smittvernreglene, både generelle retningslinjer for smittevern og smittevernregler for spesifikke rom. De må også gjennomføre e-læring i smittevern, som de får nærmere informasjon om.

Inn- og utveksling høsten 2020

Ledelsen ved Fakultet for helsevitenskap besluttet 22. mai 2020 å avlyse all inn- og utveksling av studenter for høsten 2020.

Vedtaket er gjort etter at Utenriksdepartementet den 15. mai opprettholdt reiserådet av 14. mars som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet hindrer også innreisende utvekslingsstudenters innreise til Norge. Reiserådet gjelder fram til 20 august.

Videre er det fortsatt stor usikkerhet hos mange av fakultetets partnerinstitusjoner om de denne høsten vil sende ut eller ta imot utvekslingsstudenter.

Eksamen

Dere vil få beskjed om endringer i gjennomføring av eksamen i Canvas og i Studentweb. Vi jobber fortløpende med løsninger rundt eksamen og dere vil få beskjed så fort vi vet hvordan din eksamen påvirkes. Vi kan ikke planlegge for langt frem i tid da situasjonen kan endre seg.

Midlertidig forskrift om eksamen

Praksis

Vi tar utgangspunkt i at praksis gjennomføres som normalt høsten 2020. Samtidig forbereder vi oss på at situasjonen kan endre seg. Vi er derfor i dialog med våre praksissteder om en alternativ plan for å få gjennomført praksis dersom beredskapssituasjonen endrer seg. Dersom det blir aktuelt med en alternativ form for praksis, vil utdanningene informere om dette.

Studenter må til enhver tid holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern for helsepersonell og følge disse.

Vær klar over at enkelte praksissteder har egne smittevernrutiner som også må følges, og kan sette begrensninger med hensyn til å kombinere praksisstudier med arbeid i helsevesenet. Turnus under praksisgjennomføringen styres av praksisstedet.

Personvern

Hvordan behandler vi dine personopplysninger i forbindelse med korona-pandemien?

Forsikring for studenter

Du kan lese om hvordan du som student er forsikret når du er i praksis på våre nettsider.

Smittevernkurs

Skal du ut i helsetjenesten, må du ta dette e-læringskurset. Det tar ca. 1 time.

Ta e-læringskurs i smittevern

Avslutninger

Digital avslutning med hilsen fra rektor og tidligere studenter

Hilsen fra dekan Gro Jamtedt, Fakultet for helsevitenskap

For stipendiater og enkeltemnestudenter ph.d.

Ph.d.-emner og seminarer foregår digitalt

Fakultetets ph.d.-programmer tilrettelegger på beste måte for alle slik at vi får gjennomført både ph.d.-emner, oppstartsseminar og midtveisevaluering. I perioden der universitetet er stengt, vil disse foregå digitalt.

Permisjon og forlengelse av stipendiatperioden – for stipendiater ansatt ved OsloMet

Ved behov for ekstra permisjon for a ta deg av barn eller om du har særlige omsorgsforpliktelser, se informasjon for alle ansatte Slik fører du arbeidstid og permisjon Se spesielt punktene "Permisjon for å ta seg av barn" og "Permisjon for stipendiater".

Forsinkelser og loggføring

Vi er kjent med at enkelte stipendiater kan ha utfordringer knyttet til progresjon grunnet redusert tilgang til laboratorier og kliniske forskningsfelt eller stans i datainnsamling som følge av koranautbruddet. OsloMet sentralt og fakultetet jobber med å finne løsninger for dette. Vi oppfordrer alle stipendiater til å føre en enkel logg som senere kan brukes i dokumentasjonen for utvidet stipendiattid.

Digitale disputaser

Det er utarbeidet retningslinjer for å avholde digitale disputaser ved OsloMet. Fra 14. april vil alle disputaser avholdes som planlagt digitalt.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss via kontaktskjemaet vårt hvis du har spørsmål.

 

---

Endringslogg:

19. mars: lagt ut lenke til nettskjema, lenket opp smittevernkurs, lenket opp kontaktpunkt

20. mars: lagt ut mer informasjon om ny alternativ praksis

24. mars: lagt inn tidsfrist på svarskjemaet (kartleggingsskjemaet)

25. mars: fjernet svarskjemaet (kartleggingsskjeamet), endret noe struktur

30. mars: endret ordlyder, fjernet utdatert innhold. Lagt inn informasjon om eksamen. Lagt inn avslutninger. Lagt inn personvern.

31. mars: lagt inn ph.d.-info

8. april: språklige justeringer

16. april: oppdatert informasjon om forsikring for studenter i praksis

27. april: informasjon til de som får tilgang til campus og oppdatert informasjon om avslutningsseremonier

23. juni: oppdatert praksis-info, lenket opp digitale avslutningshilsener

chatbot-portlet