Koronaviruset ved OsloMet

Her finner du informasjon om koronaviruset ved OsloMet, hva du skal gjøre dersom du er smittet og hvordan koronaviruset kan påvirke din studiehverdag.

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

Spørsmål og svar om koronasituasjonen

 1. Kan jeg teste meg på campus?

  Selvtesting

  Selvtester tilbys ikke lenger.

  Testing for deg med symptomer

  Ja, det kan du. Hvis du har symptomer må du bestille time for å få testet deg. Teststasjonen er åpen på mandager, onsdager og fredager. Les all informasjon om hvordan du bestiller time på SiO sine nettsider.

  SiO helses teststasjon finner du i Pilestredet 35 med inngang fra Edvard Storms gate.

 2. Hvem kontakter jeg hvis jeg er smittet?

  Følg Folkehelseinstituttets retningslinjer

  Hvis du får beskjed om at du er smittet med covid-19 skal du følge FHI sine retningslinjer om isolasjon. Personer som får påvist smitte vil bli fulgt opp av helsemyndighetene.

  Meld fra til OsloMet

  OsloMet ønsker å bidra til å redusere spredningen av covid-19. Derfor setter vi pris på om studenter som er smittet melder fra til sitt fakultet, slik at vi kan iverksette tiltak. 

 3. Fravær fra eksamen, praksis eller undervisning på grunn av karantene, risikogruppe eller symptomer?

  Fravær fra undervisning

  Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet grunnet karantene/sykdom, må du ta kontakt med ditt fakultet, og de vil vurdere muligheter for alternative undervisningsformer eller obligatorisk aktivitet som ikke krever fysisk frammøte.

  Studenter som ikke kan møte til fysisk undervisning fordi de er i risikogruppe for koronavirus og som derfor har behov for tilrettelegging, må dokumentere dette med legeerklæring. Studenter som har kortvarig behov for tilrettelegging fordi de er i karantene trenger ikke å dokumentere dette. Ta kontakt med ditt fakultet for å diskutere mulige løsninger for tilrettelegging. Kontakt ditt fakultet (oslomet.no)

  Fravær fra eksamen

  I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær og utsatt eksamen. OsloMet godtar egenmelding som dokumentasjon for fravær og avmelding fra eksamen som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronaviruset t.o.m. 1. mars 2022. 

  Dersom du er syk eller har symptomer skal du ikke møte fysisk til eksamen, men ta kontakt med ditt fakultet.

  Fravær fra praksis

  Praksislærer noterer omfanget av fraværet ditt. Du har i utgangspunktet rett til å ta igjen denne type fravær selv om det ikke er mulig å dokumentere med legeattest. Inntil videre aksepterer OsloMet egenmelding som dokumentasjon for alt fravær som skyldes sykdom, karantene eller andre forhold relatert til koronavirus. Du leverer egenmelding til praksislærer, og blir fulgt opp deretter.

  Dersom du vegrer deg for å gjennomføre praksis på grunn av redsel for smitte må du vurdere å søke permisjon fra studiene dine. Dette vil medføre forsinkelse i studieløpet.

 4. Kan jeg reise på utveksling?

 5. Informasjon fra fakultetene

  Er du student ved Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier eller Fakultet for samfunnsvitenskap forholder du seg til den generelle informasjonen på denne siden.

 6. Har du spørsmål eller trenger noen å snakke med?

  Helsedirektoratet

  Telefon: 815 55 015

  Oslo kommune

  Telefon: 21 80 21 82

  Lillestrøm kommune

  Telefon: 66 93 20 40

  Studenter i utlandet

  OsloMet

  • Vibeke Seland Ramm: 932 18 413
  • Cecilie Slettvoll Martinsen: 920 66 777

  Studentstøtte

  Ved andre behov

  Ta kontakt på kontaktskjema

  Sende brev med sensitiv informasjon?

  Send til dokhjelp@oslomet.no med Filesender

 7. Uønskede hendelser

  Opplever du uønskede hendelser, for eksempel knyttet til smittevern, kan du melde fra gjennom Si ifra-systemet.