Droppe til innhold

Kontaktpunkter for Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Infosenteret ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Ta kontakt hvis du har studierelaterte spørsmål.

 • eksamen, begrunnelse og klage
 • fritak / godkjenning av tidligere utdanning
 • karakterutskrift, vitnemål og bekreftelser
 • permisjon
 • praksis
 • semesterregistrering og semesteravgift
 • veiledning

Veiledning

Trenger du veiledning i forbindelse med eget studieløp, ta kontakt på e-post for å avtale time.

Oppgi studentnummer, navn og telefonnummer og beskriv i korte trekk hva du ønsker veiledning om.

Servicetorget Pilestredet

Du kan kontakte Servicetorget i Pilestredet 46 for hjelp til

 • registrering og dokumentasjon som internasjonal student
 • semesterregistrering og semesteravgift
 • IT-hjelp for studenter
 • finne frem
 • velferdstilbud

Ta kontakt