Droppe til innhold

Kontaktpunkter Fakultet for helsevitenskap (HV)

HV Infosenter (Pilestredet 32)

Du finner Infosenteret ved Fakultet for helsevitenskap rett innenfor hovedinngangen i Pilestredet 32. Velkommen!

Infosenteret kan hjelpe deg med

 • å finne frem til riktig person ved fakultetet
 • innlevering av politiattest (kan også leveres i Servicetorget på Kjeller)
 • innlevering av skjemaer
 • semesterregistrering og semesteravgift

HV studieadministrasjon

Bruk vårt Kontaktskjema for å komme frem til riktig saksbehandler i studieadministrasjonen. De hjelper deg med spørsmål om for eksempel

 • eksamen, begrunnelse og klage
 • fritak
 • fronter
 • godkjenning av tidligere utdanning
 • medisinsk testing
 • overflytting
 • permisjon
 • praksis
 • Studentweb
 • tilrettelegging av studiene
 • utsatt studiestart
 • utveksling (delstudier i utlandet)
 • veiledning (administrativ eller faglig)
 • vitnemål

Studieveiledning på fakultetet

Trenger du veiledning i forbindelse med eget studieløp, ta kontakt på Veiledningstjenesten 

Kontakt Fakultet for helsevitenskap