Droppe til innhold

Klage på praksissted - skolepraksis

Klage underveis i praksisperioden

Dersom studenter ønsker å klage på praksisstedet (ved klage på praksislærer, se egne retningslinjer) oppfordres de til å ta dette opp med praksislæreren og ikke vente til praksisperioden er slutt. Dersom samtalen med praksislæreren ikke løser problemet, skal studentene ta kontakt med praksiskoordinatoren og skolelederen. Studentene kan be praksiskoordinatoren om veiledning før de tar saken opp med praksislæreren/skolelederen. Dersom det ikke er praksiskoordinator for den praksisperioden det gjelder, kontaktes den faglæreren som har oppfølgingsansvar for praksisperioden.

Praksiskoordinatoren avtaler møte med studenten(e) for å avklare problemene og gi dem veiledning i videre saksgang, som er:

Studenten(e) informerer praksislæreren om at saken er meldt til høgskolen (hvis det ikke er gjort).
Studenten(e) lager et skriftlig notat om saken. Praksiskoordinatoren veileder studenten(e) i utforming av dette. Studenten(e) leverer notatet til praksislæreren, skolelederen og praksiskoordinatoren. Sistnevnte sender kopi til praksisadministrasjonen.
Praksiskoordinatoren ber om et møte med skolelederen. Praksisadministrasjonen og/eller studielederen med ansvar for praksis skal delta. Høgskolens representanter og skolelederen avgjør hvilke andre som eventuelt skal delta.
Møtet ledes av en representant fra høgskolen. Det skrives referat som sendes deltakerne og praksisadministrasjonen.
Praksisadministrasjonen har ansvar for videre oppfølging i samarbeid med studielederen og skolelederen.

Klage etter praksisperioden

Studenten(e) tar kontakt med praksiskoordinatoren eller praksisadministrasjonen. Studenten(e) skal levere et skriftlig notat til praksisadministrasjonen. Den de har tatt kontakt med, veileder studenten(e) i utformingen av dette.

Praksisadministrasjonen har ansvar for at skolelederen ved praksisstedet blir kontaktet. Praksisadministrasjonen og studielederen med ansvar for praksis vurderer, i samarbeid med skolelederen, videre oppfølging av saken.