Droppe til innhold

Karriere - og alumniarrangementer

OsloMet Karriere jobber for at du i løpet av studietiden skal få flere anledninger til å treffe arbeidsgivere og tidligere studenter (alumner). Disse kan gi deg verdifull innsikt i arbeidslivet og komme med tips og råd til hvordan du kan forberede deg best mulig.

Eksempler på karrierere – og alumniarrangementer:

Karrieredager
Karriereboost
Bli testen av en arbeidsgiver
Jobbskygging

Karrieredager

OsloMet har karrieredager på alle fakultet gjennom året. På karrieredagene kommer arbeidsgivere som er interessert i kandidater fra din utdanning for å snakke med deg og dine medstudenter. Karrieredagene er en god anledning til å få bedre innsikt i sektorer og bedrifter du kanskje vet lite om og til å knytte kontakter som kan være verdifulle i fremtiden. Mange av karrieredagene er arrangert av studentene selv.

Karriereboost

Hør tidligere studenter (alumner) fortelle om sine karriereveier etter studiene. Hva skulle de gjerne visst mens de fortsatt var student, og hva synes de at de har gjort riktig på veien mot jobbene de har i dag?

Bli testet av en arbeidsgiver

Trenger du kunnskap om arbeidsmarkedet og tips og trening til jobbsøkerprosessen?  Da er dette arrangementet for deg. Det gir deg en unik mulighet til å møte attraktive, relevante arbeidsgivere og få individuell tilbakemelding på en av deres tester.

Arrangementet gir deg kunnskap om arbeidsmarkedet som er relevant for din utdanning. I tillegg får du verdifull erfaring med testverktøy som benyttes av arbeidsgivere og som du kan møte på i jobbsøkerprosesser. Du får tilsendt en test fra en arbeidsgiver som du gjennomfører i forkant av arrangementet. På selve arrangementet vil arbeidsgiveren gi deg en individuell tilbakemelding på testresultatene dine. Du får verdifull erfaring med å presentere din kompetanse for arbeidsgivere, innsikt i dine personlige egenskaper og hva som er dine styrker og svakheter.

Arrangementet starter med at arbeidsgiverne presenterer sin virksomhet, sine arbeidsområder og sine rekrutteringsprosesser, før de starter med individuelle tilbakemeldinger på testresultater. Samtidig blir det anledning til å snakke direkte med representanter fra alle arbeidsgiverne i en karrierekafe.

Jobbskygging

Jobbskygging innebærer at en tidligere student, en alumn, gir deg som er student på HiOA mulighet til å bli med en helt vanlig dag på jobb. Formålet med jobbskygging er at du skal få innsikt i arbeidsoppgavene som finnes innen ditt fagfelt. Et annet formål kan være å plukke ut arbeidsgivere som er litt atypiske for din utdanning, slik at du kan tenke bredere rundt hvilke muligheter som finnes etter endt utdanning.