Droppe til innhold

Studentparlamentsvalg kandidater TKD

Se presentasjon av kandidatene fra fakultet for teknologi, kunst og design. og stem elektronisk. Stem på inntil fem representanter.

Alexander Berglind

Studie: MaskiningeniørAlexander Berglind

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg har tre viktige kampsaker jeg ønsker å kjempe for som er grunnen til at jeg stiller på nytt til Studentparlamentet ved OsloMet.

Sak 1: Bedre forelesere, jeg synes det bør stilles høyere krav (spesielt pedagogisk) for å kunne forelese ved OsloMet, annet enn at man kun har en doktorgrad i et relevant felt.

Sak 2: Flere sosiale møteplasser/arrangementer på campus, SHoT-undersøkelsen viste at nesten 1/3 av studenter føler seg ensomme. Men med gode arenaer på hele campus for sosiale arrangementer, ikke kun i studenthuset, men i alle de ulike byggene på campus, vil dette senke terskelen for å bli med på ting som skjer og vil gjøre det lettere å få inkludert alle.

Sak 3: Billigere mat i kantinene. SiO eier de fleste kantinene på campus og skal være en organisasjon som er for studentene. Men når det blir billigere å kjøpe mat på Deli de Luca fra salatbaren deres, enn det er å kjøpe fra kantinene, så er det noe veldig galt.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er engasjert, veldig motivert og ikke redd for å stå frem for det jeg mener. Jeg ble valgt inn i Studentparlamentet i fjor, uten å vite så mye om hva det egentlig var. Etter et års erfaring nå, vet jeg hvor viktig et slikt verv er og jeg ønsker å fortsette med å representere studentene ved TKD på en god måte. Forrige semester ble jeg valgt som Studentenes Fakultetsråd leder ved TKD, et verv som gjør at jeg har god innsikt i alt som skjer på hele fakultet vårt, noe som gjør at jeg har en stor fordel når det kommer til å representere alle studentene ved TKD.

Amalie Dale

Studie: Bioteknologi og kjemiingeniørAmalie Dale

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg vil få til et bedre kantinetilbud for studenter med spesielle dietter, om det så er vegansk mat, glutenfri mat eller hva det enn skal være.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er hardtarbeidende, ærlig og liker å gå rett på sak. Jeg gjør aldri noe halvveis for da kan det like gjerne ikke bli gjort i det hele tatt.

Ann Sofie Borge

Studie: ProduktdesignAnn Sofie Berge

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å stille til Studentparlamentet fordi jeg ønsker å sette et større fokus på en grønnere hverdag på campus.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er en positiv jente. Jeg er veldig ærlig og har et stort fokus på rettferdighet for alle og setter pris på saklige diskusjoner.

Anne Bolstad Skålid

Studie: PPU i drama og teaterkommunikasjonAnne Bolstad Skålid

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Det komande året i SP vil eg arbeide med at studentar skal få det betre på alle campus, her tenker eg på campusutforming og læringsmiljø, men og det psykiske. Eg ynskjer å få til ulike arrangement der studentar kan komme og "avstresse" i ein travel kvardag. Dette kan til dømes vere hunder i parken i eksamensperioden. Eg ynskjer også å jobbe med å gjere OsloMet meir berekraftig og grønn, vi har fått pantetønner og resirkuleringsstasjoner, men eg trur det er mykje meir vi kan gjere. Eg ynskjer også å jobbe for meir tverrfaglighet på OsloMet, her er det mykje ubrukt potensiale.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Eg ynskjer å representere studentane ved OsloMet fordi eg har vore engasjert i studentpolitikken i nokre år nå, og har derfor opparbeida meg ein del kunnskap. Kunnskap som eg meiner vil vere viktig i å ta dei "rette" vala i viktige saker.

Hedda Marie Westlin

Studie: InformasjonsteknologiHedda Marie Westlin

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Eg vil jobbe for at mental helse skal vere trygt tema blant studentar. Og at studentar har gode sosiale og faglege miljø der dei kan delta og bidra.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Eg står opp mot urett. Eg lyttar til den som treng å snakke. Eg har sterkt fokus på minoritetsgrupper .

Hud Mohamed Ali

Studie: Ingeniør i kjemi og bioteknologiHud Mohamed Ali

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Det er flere sak jeg vil jobbe med i studieåret, skal prøve mitt beste å gjøre OsloMet til et trivelig sted, der folk kan være seg selv og ha følelsen av være i et godt skole miljø.

1. lett frokost på mandager, i form av grøt/frukt.

2.Frukt hverdag.

3. fast Arrangement for OsloMet studenter hver fredag (prate, spille, synge, komedie og å bli kjent med hele skolen/inkkl internasjonale studenter.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Tar initiativ, positiv innstilling og lett å prate med

Jonas Øygard Bjerke

Studie: MaskiningeniørJonas Øygard Bjerke

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å skaffe mer økonomisk støtte fra skolen til studenter som ønsker å dra på ekskursjoner/bedriftsbesøk, forbedre de sosiale lokalene på skolen (aka kroa) og innføre mer praksis for maskiningeniørene.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg vil gjøre den ellers stressende studiehverdagen best mulig.

Marthe Veronique Marstrander

Studie: Anvendt Datateknologi Marthe Veronique Marstrander

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

1. Gode forelesere som kan bruke Canvas på en bra og informativ måte.

2. Inkluderende sosiale arrangementer igjennom hele studieåret, ikke bare i fadderukene.

3. Bedre luft, spesielt i forelesningsrommene.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er engasjert i å skape en bedre studiehverdag, både faglig og sosialt. Jeg er løsningsorientert, og ønsker å bidra til at Oslo Met hele tiden forbedrer seg.

Tuan Minh Nguyen

Studie: Bachelor, DataingeniørTuan Minh Nguyen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Fordi jeg vil kjempe for disse sakene:

1. Bedre tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene.

2. Praksis for studiene. Hvordan er det egentlig å jobbe for et studierelatert bedrift?

3. Studentenes helse og trivsel

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

ved å velge meg, så får du en: organisert, selvstendig. men er samarbeidsvillig og er flink til å samarbeide. Ser også andre og trekker det beste ut av dem

Umar Vaqas Ali

Studie: Master i Energi og miljø i ByggUmar Vaqas Ali

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

1. Jeg ønsker å gjøre mer tydeliggjøring av jobbmuligheter og hvordan mulig arbeidsdag kommer til å bli etter studie allerede fra første studieår.

2. Å gjøre mer tydeliggjøring av studentstøttetilbudene. Å ha flere samlinger for studenter på samme studieretning, for å få ett bredere nettverk innad i bransjen.

3. Jeg er opptatt av å gjøre hverdagen til studentene bedre. Ved å rette det mot enda bedre kvalitet på forelesninger, kvaliteten er veldig forskjellig fra foreleser til foreleser. Dette ved hjelp av jevnere dialog mellom studenter og forelesere. Kvalitet fremfor kvantitet. At Oslo Metropolitan tar vare på eldre, gode forelesere med bred erfaring innenfor de ulike fagene. Slik at det ikke går utover studenter at det er en nyansettelse.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

1. Jeg har en deltidsjobb som studentambassadør på Oslo Metropolitan og er tillitsvalgt i klassen.

2. Jeg har ett års arbeidserfaring mellom bachelor i maskin og master i Energi og miljø i bygg. Det kan hjelpe andre studenter ved at jeg deler mine erfaringer i forhold til ingeniørbransjen. Ved din stemme lover jeg å gjøre mitt beste for å kunne gjøre din studiehverdag bedre.