Droppe til innhold

Studentparlamentsvalg kandidater SAM

Se presentasjon av kandidatene fra fakultet for samfunnsvitenskap og stem elektronisk. Stem inn inntil 6 representanter .

Christian Hansen

Studie: Bachelor i administrasjon og ledelse

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

for å kjempe for en bedre kantine og et bedre miljø på Oslomet

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Positiv, arbeidssom og oppegående

Helene Wilhelmsen

Studie: Master i økonomi og administrasjonHelene Wilhelmsen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

1) Bredere utvalg i typer arbeidslokaler, flere arbeidslokaler og bedre stoler.2) Bedre mulighet for å skreddersy din egen grad (Mer tverrfaglighet innad i fakultetene) 3) Bedre priser i kantinene, samt et bredere utvalg

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Pliktoppfyllende, arbeidsom og imøtekommende.

Marie Knutsen Bruntveit

Studie: Journalistikk Bachelor 1Marie Knutsen Bruntveit

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Eg stillar til Studentparlamentet fordi eg ynskjar å være eit talerøyr for studentane, og å fremje idéar og forslag til leiinga.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Eg meinar eg er ein god kandidat til SP då eg har mykje erfaring frå ungdomspolitikken og et ynskje om å gjere studiekvardagen så god som mogleg.

Padro Martin Cownley

Studie: Bachelorstudium i økonomi og administrasjonPadro Martin Cownley

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

få til andre eksamens metoder enn bare en eksamen på slutten av semester og bedre inkludering og sosial/skole miljø blant medstudenter

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er lidenskapelig, gi 100% og direkte. Det du ser er det du får. Jeg føler at jeg kan gjøre det bra for fellesskapet vårt

Snorre Grenness Klanderud

Studie: Økonomi og Administrasjon

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

STUDENTLOKALER (Feks. Kroa p35) FRAT HOUSE på campus Felles emne på tvers av alle fakultetene i Innovasjon og Entreprenørskap

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er veldig engasjert, ganske blid og litt snill.

Steven Somerscales Goldenburg

Studie: Økonomi og AdministrasjonSteven Somerscales Goldenburg

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg vil arbeide for et mer levende universitet, at campus blir et naturlig møtepunkt for studentene. Og sørge for at OsloMet ivaretar og prioriterer studentenes interesser i utformingen av OsloMets Strategi 2024.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

En solid, pliktoppfyllende og engasjert student som ønsker å fremme studentenes interesser for en bedre hverdag

Stig Todsen Mamelund

Studie: Administrasjon og ledelseStig Mamelund

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg er veldig opptatt av studiehverdagen til meg selv og alle andre studenter ved OsloMet. Jeg ønsker å bidra positivt gjennom vervet.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg har erfaring fra studentrådet fra før, og vil gjøre mitt beste for å ta med meg dette videre dersom jeg blir valgt inn til studentparlamentet. Jeg er engasjert, pålitelig og omtenksom person.