Droppe til innhold

Thomas More University of Applied Sciences Mechelen

Thomas More Mechelen B MECHELE14 - Denne avtalen gjelder for studenter på Bachelorstudium i journalistikk og Bachelorstudium i medier og kommunikasjon

Hjemmeside

Nettsiden til Thomas More University of Applied Sciences Mechelen

Beliggenhet

Mechelen, Belgia

Undervisningsspråk

Eget tilbud på engelsk

Antall studenter

15.500 studenter spredt på 10 campuser i Flandern

Hvor mye koster det?

2 gratisplasser gjennom Erasmus+

Drar du på utveksling hit får du et Erasmus+-stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng

Semestre

Høstsemester: september - desember (eksamen i januar)

Vårsemester: Februar - mai (eksamen i juni)

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest. Får du et resultat under B2, får du tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.

Les mer om testen og språkkrav på Erasmus+-avtaler

Hva kan du studere?

Tredjeårsemner på engelsk i både høst- og vårsemesteret

Journalism og Communication Management

Bolig

Høgskolen hjelper til med å skaffe bolig

Annet

Journaliststudentene starter undervisning igjen i januar. Det må derfor avklares hvordan eksamener skal foregå i forkant av oppholdet. Det er en forutsetning for Erasmus+-stipend at oppholdet varer minimum 90 dager. Det er derfor viktig å sikre at oppholdet før jul oppfyller dette kravet.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker OsloMet om å få dra på utveksling

Det tas forbehold om endringer