Droppe til innhold

FH Joanneum University of Applied Sciences

Fachhochschule Joanneum A GRAZ09 - Denne avtalen gjelder for studenter fra Bachelorstudium i journalistikk og Bachelorstudium i medier og kommunikasjon.

Hjemmeside

Nettsiden til FH Joanneum University of Applied Sciences.

Beliggenhet

Graz, Østerrike. Les mer om Campus Graz.

Undervisningsspråk

Hovedsaklig tysk, men enkeltemner på engelsk forekommer.

Antall studenter

Ca. 4000 fra FH Joanneum, ca. 50.000 i byen totalt av en befolkning på ca. 270.000. Byen har 8 universiteter.

Hvor mye koster det?

2 gratisplasser gjennom Erasmus+.

Drar du på utveksling hit, får du et Erasmus+-stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng

Semestre

Høstsemester: september - februar

Vårsemester: februar - juli

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest. Får du et resultat lavere enn B2, får du tilbud om et gratis, online språkkurs for å forbedre ferdighetene dine.

Les mer om testen og språkkrav i Erasmus+-avtaler.

Hva kan du studere?

Journalismus und PR

Bolig

Høgskolen hjelper til med bolig.

Annet

Journaliststudenter starter sin undervisning i begynnelsen av januar og må få tilpasset semesteret ved FH Joanneum. Det må avklares på forhånd at semesteret oppfyller oppholdskravet om 90 dager for å få Erasmus+-stipend.

Dette er en god høgskole med gode studenter som har vært gjennom en opptaksprøve for å komme inn. Hvert år kommer utvekslingsstudenter derfra til våre emner på engelsk. Ta kontakt med disse og spør om du er interessert i FH Joanneum.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker OsloMet om å få dra på utveksling.

Det tas forbehold om endringer.

chatbot-portlet