3 måneders praksis- og studieopphold utenfor Cape Town - Student

Tre måneders praksis- og studieopphold utenfor Cape Town

Tre måneders praksis- og studieopphold utenfor Cape Town

Utvekslingsopphold til Cape Town-regionen omfatter praksis i lokale skoler og arbeid med studier fra OsloMet. Man bor hos vertsfamilier og får dessuten praktisk oppfølging av en lokal koordinator som også organiserer en introduksjonsuke. Samarbeidet om praksis og studieopphold i Cape Town-regionen har foregått i en årrekke og har sitt utspring i forskningssamarbeid med University of Western Cape.

Om universitetet og praksisskolene

University of the Western Cape åpnet i 1959 som et college og ble universitet i 1970. Under apartheid-regimet var dette universitet for studenter klassifisert som "fargete". Universitet profilerer seg med en aktiv og engasjert historie for utviklingen av det demokratiske Sør-Afrika. Et eksempel på program som er knyttet til utvikling av utdanning i samfunnet, er Teacher Well Being. Praksisskolene som benyttes i Sør-Afrika har alle vært deltakere i dette programmet, som meget kort sagt handler om å styrke lærerne i klasserommet og arbeidsdagen, for så å kunne møte klassens mangfold bedre og gjøre elevenes skoledag bedre.

Lourier Primary School og Marine Primary School er skoler i townships en liten time med bil sør for Cape Town sentrum, i henholdsvis Grassy Park og Ocean View. Dette er områder med mange utfordringer, familier preget av fattigdom, arbeidsledighet og andre belastninger, og elever med ulike forutsetninger for å være rustet for skoledagen. Det er høy kriminalitet i mange deler av Sør-Afrika og også i disse områdene. En tredje praksisskole er Mbekweni i vindistriktet Paarl utenfor Cape Town. 

Om landet og byen

Sør-Afrika har en sterk historie med apartheid-regimet fram tidlig 90-tallet. Landet som sådan er i sterk økonomisk utvikling og har en god infrastruktur og nå også et demokratisk styresett, men har med sin voldelige historie også mange utfordringer som ligger langt tilbake i tid og gjennom generasjoner. Ofte kaller man Sør-Afrika for "The country of contrasts". I Cape-regionen er det unik flora, spennende dyreliv, flotte strender, grønne og frodige vindistrikt, mange aktivitetstilbud for den aktive reisende. I nærliggende områder kan man reise på safari, Cape Town som by og med sine omgivelser er derfor et  yndet turistmål for turister fra hele verden. Landet, og byen, har mye å by på, men Cape Town er også en storby med høy kriminalitet og en sikkerhetssituasjon som man må være bevisst på. 

Hvem kan reise?

MGLU 1-7 og 5-10 på femårig grunnskolelærerutdanning. For våren 2022 er det mulig å reise for de som har engelsk 1 (kun 1-7), samfunnsfag 1, RLE 1, digitalt støttet pedagogikk, spes.ped. eller prof.ped. Utreise vil primært være ca. 1. februar, og retur ca. 1. mai, mens for studenter på digi.ped vil det være 15. februar til 15. mai. Lengde på opphold min. tre måneder. 

Forberedelser og tilpasning av undervisning

Studenter må delta på feltforberedende kurs i løpet av høsten.  I tillegg vil det være obligatoriske økter med landhistorie, skolekontekst, etikk og andre relevante temaer. 

Mens du er i Sør-Afrika vil du jobbe med faget ditt det semesteret, og lærerne på de ulike fagene vil legge til rette for dette. Du jobber selvstendig og sammen med medstudenter som har det samme faget. Deler av undervisningen vil tilrettelegges digitalt, i andre deler vil det være tilpasning av arbeidskrav som passer for utenlandsoppholdet. Det vil være mulig å følge undervisning i enkelte temaer på universitetet UWC, for eksempel i fagdidaktikk i samfunnsfag. 

Du tar eksamen ved OsloMet når du kommer tilbake igjen. 

Bolig

Når du er i praksis, er du innlosjert hos vertsfamilier, primært lærerfamilier, to og to, (eller tre) studenter sammen. Dette gir en egen mulighet for kontakt og refleksjon omkring praksishverdagen. Du betaler pr døgn du sover der, og mat er inkludert. Døgnpris er for tiden på 350 rand (ca. 200 NOK), men vil variere noe med valutakursen.

Øvrige kostnader

Studentene betaler en engangssum for introduksjonsukens utgifter og for de lengre transportetappene på ca. 3000 NOK samt en administrativ avgift til UWC for å benytte fasilitetene på campus når det er studiedager der. 

Studentene må også betale en studieavgift på ca. 2500 kroner som man får støtte av fra Lånekassen.

Du må også regne med kostnader til forsikring, vaksiner og flybillett. Visum er kostnadsfritt. 

Lenker

Regjeringens reiseinformasjon for Sør-Afrika (regjeringen.no)