Droppe til innhold

Internasjonalt 6. semester

Utveksling i 6. semester er skreddersydde opplegg som består av praksis, arbeid med bacheloroppgave og fag med bestemte partneruniversitet i utlandet.

Hvordan søker jeg?

Det var søknadsfrist 22. mars 2018 for praksis- og studieopphold vårsemesteret 2019.

 

Hvor kan jeg reise?

  • Cape Town-regionen, Sør-Afrika
    • GLU 1-7 og 5-10. Aktuelt for alle fag i 3. studieår. Antall studieplasser: 12-16
  • Kyambogo University, Uganda, Kampala
    • GLU 1-7 og 5-10. Aktuelt for alle fag i 3. studieår, unntatt Naturfag. Antall studieplasser: 12-14

Instituttet er i gang med en stor utvidelse av porteføljen for praksis i utlandet.
Følgende nye steder er tilgjengelige fra og med vårsemesteret 2018:

Studiestedene er aktuelle for alle fag  i 3. studieår.

Les mer om de enkelte stedene (PDF)

Kortfattet om organiseringen

Studentene vil reise ut etter uke 3 og være borte i 3 måneder/12 uker (unntak: Linfield 15 uker) Inntil 25 praksisdager fordeles over flere uker med ca tre praksisdager pr uke og ytterligere dager til studiedager for innhenting av informasjon og arbeid med bacheloroppgaven. Bachelorkonferanse gjennomføres i utlandet og veiledning på bacheloroppgaven foregår på epost/skype. Veiledning av praksis foregår fortrinnsvis lokalt. Vertsinstitusjonen bistår med å finne bolig. Det varierer fra sted til sted om det er privat losji eller studentbolig.

chatbot-portlet