Droppe til innhold

Internasjonalisering hjemme – engelskspråklige tilbud ved BLU

Barnehagelærerutdanningen ønsker å legge til rette for at studenter som ikke kan eller vil reise utenlands, også skal kunne ta del i internasjonaliseringsprosessen.

Høst – «Fordypningssemesteret»

I høstsemesteret i ditt siste år kan du velge å ta en engelskspråklig fordypning. Dette gjelder i 5. semester for heltidsstudentene og i 7. semester for deltidsstudentene og ABLU-studentene. Du søker som vanlig på disse kursene i fordypningsvalget. Hvis du får plass, vil du gå i en klasse med studenter fra hele verden og studere og avlegge eksamen på engelsk. Dette er virkelig spennende og lærerikt!

Du kan søke på følgende kurs (med forbehold om nok søkere):

Children and Young People, Aesthetics and Special Needs

Myths, Fairy Tales and Legends

Childhood in a Nordic Perspective – Play, Movement and Outdoor Education

 

Vår – «Bachelorsemesteret»

I ditt aller siste semester, altså i 6. semester for heltid og 8. semester for deltid, kan du velge å ta det høyaktuelle kurset Multicultural Identity in a Global World sammen med internasjonale studenter fra hele verden. I kurset blir du bedre kjent med begreper som kultur og identitet i en globalisert verden. Oppgaven du skriver i kurset erstatter bacheloroppgaven.

chatbot-portlet