Droppe til innhold

Informasjon for praksissteder, institutt for yrkesfaglærerutdanning

Disse sidene er erstattet med nye informasjonssider:

For praksissteder: www.hioa.no/praksis-lui

Velg så YLU og deretter riktig studie

 

For studenter: student.oslomet.no/praksis-ylu

Velg så riktig studie

 

 

GAMMEL INFORMASJON (fjernes om kort tid)

Pedagogisk praksisopplæring for yrkesfaglærerutdanningene, PPU-y og trafikklærerstudiet.

Praksis er en obligatorisk og viktig del av lærerutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. HiOA inngår samarbeidsavtale om praksisopplæring med videregående skoler, fagskoler og trafikkskoler over hele landet. Studentene kan ikke skaffe seg praksisplasser selv.

Nedenfor retningslinjer praksisguider, vurderingsskjema og annet som alle praksisskoler og praksislærere må sette seg inn i.

Studentene har egen informasjonsside.

Felles for utdanningene:

Retningslinjer for praksisopplæring, yrkesfaglærerutdanning og PPU-y

Skikkethetsvurdering

Praksiskalender 2016-17

Møteplan 2016-17

Samarbeidsavtale om praksisopplæring - Kun Oslo

Samarbeidsavtale om praksisopplæring - Resten av landet

Modell for godtgjøring av praksisveiledning

Retningslinjer for tilbakemelding og klage på praksisopplæring

Skjema for utbetaling av lønn (for praksislærere utenom samarbeidsavtaler)

Praksisguider:

Praktisk-pedagogisk utdanning, guide 2016-17

YFL Helse- og oppvekstfag, guide 2016-17

YFL Restaurant- og matfag, guide 2016-17

YFL Teknologiske fag, guide 2016-17

YFL Design og håndverk, guide 2016-17

Vurderingsskjema:

Melding om fare for ikke bestått praksisperiode

PPU

Vurdering praktisk-pedagogisk utdanning 1. og 3. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering praktisk-pedagogisk utdanning 1. og 3. praksisperiode (RTF-versjon)

YFL/HO

Vurdering 1. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 2. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 4. praksisperiode (skrivbar PDF)

YFL/RM

Vurdering 1. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 2. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 4. praksisperiode (skrivbar PDF)

YFL/TF

Vurdering 1. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 3. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 4. praksisperiode (skrivbar PDF)

YFL/DH

Vurdering 1. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 2. praksisperiode (skrivbar PDF)

Vurdering 4. praksisperiode (skrivbar PDF)