Hva skjer - Student

Hendelseskalender

På en ferskenfarget murvegg henger en hvit lyskuppel med bokstaven A i rødt. Under kuppelen er det festet tre papirbilder, hvor en silhuett av det ukrainske kartet er midten, omgitt av dekorelementer bestående av solsikker og andre blomster.

Foto: Marthe H. Myhre/NIBR

Språk og identitet i Ukraina: konflikt eller konsensus?

Blir etniske og språklige minoriteter diskriminert i Ukraina?

Dato/Tid

Sted

Pilestredet 46, Athene 1 / Strømming via Zoom

Språk har vært et stridstema i Ukraina og språkpolitikken har vært i stadig endring. I 2014 brukte Russland undertrykking av russere og russiskspråklige i Ukraina som et argument for å legitimere annekteringen av Krim. Uten sammenlikning for øvrig har også statsledere i Romania, Ungarn og andre land har uttalt seg kritisk til ukrainsk minoritets- og språkpolitikk. I dette seminaret ser vi nærmere på hvordan språk, identitet og konflikt henger sammen.

Ukraina er et multietnisk land hvor ulike folkegrupper, som snakker ulike språk, har levd sammen i århundrer. I den siste folketellingen fra 2001 identifiserte 78 % av befolkningen seg som etniske ukrainere, 17 % identifiserte seg som russere mens 5 % utgjorde ander grupper.

Det har imidlertid vært langt flere enn 17 % som har rapportert å bruke russisk som sitt hverdagsspråk. Hvordan har den ukrainske språkpolitikken utviklet seg fra Sovjetunionens fall og fram til i dag, med spesielt fokus på perioden etter Maidanrevolusjonen? Har politikken virket samlende eller skapt unødig konflikt? Hvilken rolle har det ukrainske språket – det offisielle statsspråket – spilt i ukrainsk nasjonsbygging? Hvordan ser framtiden ut for russiskspråklige ukrainere etter Russlands invasjon.

Delta i Pilestredet eller på Zoom

Forelesningen er åpen for alle, både på Zoom og i Pilestredet – ta gjerne med matpakken!

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com).
Strømmelenke til Zoom legges ut her i løpet av kort tid.

Om foreleseren

Marthe Handå Myhre er postdoktor ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet. I doktorgradsavhandlingen fra Universitetet i Oslo (2018) skrev hun om situasjonen for ukrainske flyktninger fra Øst-Ukraina i Russland, og deres møte med det russiske migrasjonsregimet. I prosjektet ARDU ved OsloMet har hun forsket på undervisningsspråket i den ukrainske skolen og reaksjonene på en ny utdanningsreform blant minoritetsspråklige i to ukrainske grenseregioner; Kharkiv- og Tsjernivtsi. Marthe forsker spesielt på nasjonsbygging, migrasjon, språk og nasjonal identitet i Russland og Ukraina.

Få med deg flere seminarer om Ukraina

Les om bakgrunnen for OsloMets seminarrekke om Ukraina.

Kontakt foreleseren