Droppe til innhold

Hva kan vi hjelpe til med?

Har du idéer til hvordan du i større grad kan involvere alumni i det som skjer på ditt institutt eller i din forening, men mangler midler til å realisere dem? Eller vil du få bistand til å drive en LinkedIn-gruppe for alumni fra din utdanning? Vi hjelper deg gjerne!

LinkedIn

LinkedIn har i løpet av få år blitt til Norges – og verdens – viktigste møteplass for deg som er opptatt av å opprettholde og utvide det profesjonelle nettverket ditt. Ved å legge til HiOA på LinkedIn-profilen din, kommer du i kontakt med over 20 000 nettverksbevisste HiOA-alumni.

Vi støtter alumnikulturen ved HiOA

Vi støtter gjerne opp om arrangementer og tiltak som fremmer alumnikulturen ved høgskolen!

Rutiner for tildeling av tilskudd fra midler som er øremerket alumniprosjektet ved HiOA

Det kan etter søknad gis støtte til arrangementer hvor alumni står i fokus. Tildelte midler kan bli brukt til for eksempel leie av lokale, mat, drikke, honorar til innleggsholder, og utgifter i forbindelse med markedsføring.

Kriterier for tildeling

  • Arrangementet bør ha et visst faglig innhold.
  • Det er en fordel om arrangementet bringer sammen alumni og nåværende studenter.
  • Mindre formell sosial mingling er ikke bare lov, men anbefalt som en del av programmet.
  • Arrangementet bør bidra til styrket HiOA-identitet blant deltakerne.

Det kan etter søknad gis støtte til investeringer i alumniarbeid som drives på fakultets-, institutts- eller studienivå. Noen eksempler er:

  • Deltakelse i korte konferanser eller seminarer i Norge og i utlandet som eksplisitt omhandler alumnivirksomhet.
  • Utvikling av tjenester eller ytelser som gjør det enklere å kommunisere med og involvere alumni i det som foregår på instituttet eller studiet.

Hvordan kan du få støtte?

  • Investeringen må bidra til en levedyktig og helhetlig alumnikultur ved det enkelte fakultetet, instituttet eller studiet.
  • Investeringen blir sett på som et ledd i forankringsarbeid på det aktuelle instituttet eller fakultetet, slik at gevinsten ikke forsvinner dersom den enkelte ansatte slutter.
  • Søkeren er innforstått med at alumnivirksomheten som det gis støtte til kan bli brukt i profileringsarbeid i forbindelse med alumnisatsingen som foregår sentralt på HiOA. Søkeren kan videre bli bedt om å bidra til dette profileringsarbeidet.

Søknader bør inneholde noen refleksjoner rundt de punktene ovenfor, samt en skisse til et budsjett. Søkere bør dessuten redegjøre for om det er sikret finansiering fra andre kilder, eventuelt hvilke andre muligheter for å skaffe finansiering er forsøkt.

Søknader sendes elektronisk til vår alumnikoordinator.

Det er alumnikoordinatoren og seksjonssjefen for Seksjon for Opptak og Veiledning – i visse tilfeller i samråd med øvrige kolleger i HiOA Karriere – som vurderer søknadene.

Kontakt oss

Følg oss på Facebook, eller send oss en epost.


chatbot-portlet