Droppe til innhold

Tillatte hjelpemidler til skoleeksamen KoG I-III

Studentene har anledning til å bruke egne eksemplarer av tillatte hjelpemidler til eksamen. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle verk som studentene kan ta med.

I de nevnte hjelpemidlene vil det kunne være skrevet inn eller lagt rettinger og ajourføringer, presiseringer og fortolkninger, det vil si tilleggsinformasjon som har fremkommet under undervisningsforløpet.

Det er allikevel ikke tillatt å legge inn hjelpemidlene eller skrive inn i dem annet separat materiale som er utdelt i løpet av undervisningen, eller som er satt opp som eget lesepensum i faget. Det vil bli foretatt kontroll av de tillatte hjelpemidlene som studentene bringer med seg til eksamen.

Emnekrets KoG1 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning

BIB1200 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 1.1

Katalogiseringsregler (3. utg.) fra 2007  eller katalogiseringsregler (2. utg.) fra 1998 i kombinasjon med katalogiseringsregler: 

  • Reviderte regler for Elektroniske ressurser (kapittel 9)
  • Løpende ressurser (kapittel 12). (2004).
  • NORMARC (inkl. register).

Emnekrets KoG3 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning

BIB3200 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning 3

  • Kalkulator

Andre hjelpemidler som anses nødvendige for eksamen, vil bli stilt til rådighet for studentene av universitetet.

Kontakt oss