Droppe til innhold

Hawaii Pacific University

Hjemmeside

HPUs nettside

Nettside for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Honolulu, Hawaii

Antall studenter

Ca. 6.700

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL-test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Hva kan jeg studere?

Kurstilbudet ved HPU

Studiepoeng

På bachelornivå: 15 credits per semester tilsvarer 30 studiepoeng.

På masternivå: 12 credits per semester tilsvarer 30 studiepoeng.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, for bachelorstudenter koster det US$ 8 000 i "tuition fee" per semester.  I tillegg må du betale avgifter i forbindelse med søknaden, disse avgiftene oppdateres årlig. For masterstudenter er prisen $1 125 per credit. Et typisk emne er på 3 credits og koster dermed $ 3 375 og du må ta 12 credits per semester.

Les mer om kostnader og finansiering

Semestre

Første semester: september–desember

Andre semester: januar–mai

Bolig

HPU tilbyr studentboliger og informasjon om bolig off-campus. Mer informasjon om bolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.


chatbot-portlet