StudentinformasjonGrunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med engelsk (fireårig)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
240
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Praksis grunnskole 5-10 trinn 4. år

Emnekode:
G5PRAK4
Studiepoeng:
0.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Lærerarbeid i fellesskolen-mangfold og elevforutsetninger

Emnekode:
GLÆR3000
Studiepoeng:
30.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Nyere norsk historie, geografi og det norske samfunn i dag

Emnekode:
G5SAM3402
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

RLE Emne 4 - grunnskolelærer 5-10 trinn

Emnekode:
G5RLE3200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

MUS Emne 4 - grunnskolelærer 5-10 trinn

Emnekode:
G5MUS3200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Kroppsøving 2

Emnekode:
G5KRØ3210
Studiepoeng:
30.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

KRØ Emne 4 - grunnskolelærer 5-10 trinn

Emnekode:
G5KRØ3200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Mat og helse 1, emne 1

Emnekode:
MGMH2100
Studiepoeng:
30.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Ta kontakt