Droppe til innhold

Griffith University

Hjemmeside

Nettsiden til Griffith University

Nettside for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Griffith har flere campus, både i Brisbane og på Gold Coast.

Antall studenter

Ca. 43.000

Karakterkrav

Griffith krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på D eller bedre.

Undervisningsspråk

Engelsk

Språkkrav

Karakteren '4' i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en IELTS eller TOEFL test, eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Hva kan jeg studere?

Kurstilbudet ved Griffith University

Velg kurs ved enten Nathan Campus eller Gold Coast Campus.

Studiepoeng

40 credit points tilsvarer 30 ECTS på bachelornivå. Merk at krav til antall credit points kan være ulikt på masternivå.

Må jeg betale skolepenger?

Ja, du må betale skolepenger. Det koster $9121,5 Australske dollar (AUD)  per semester for bachelorstudenter (2020). Dette inkluderer 10% rabatt for OsloMet-studenter, og dekker 40-50 credit points. Prisen kan variere noe for masterstudenter.

Semestre

Griffith har en trimester-ordning. Som utvekslingsstudent drar du enten i 1. eller 2. trimester.

Første trimester: februar–juni

Andre trimester: juli–oktober

Bolig

Institusjonen tilbyr studentboliger. Mer informasjon om bolig.

Annet

Studenter på både bachelor- og masternivå kan søke om dra på utveksling til Griffith University.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet