Generelle retningslinjer om smittevern - Student

Statisk artikkel

template.back.to.overview Generelle smittevernrutiner for studenter og ansatte

Nye rutiner for smittevern gjelder for alle studenter og ansatte som skal oppholde seg i byggene. Du som student eller ansatt har ansvar for å overholde disse når du skal inn i OsloMets bygg.

Alle studenter og ansatte som skal på campus må følge rutiner for smittevern.

Smittevernkurs for studenter og ansatte

Syke eller smittede skal ikke komme til campus

 • Har du luftveissymptomer, skal du ikke være fysisk på studiestedene før tidligst ett døgn etter symptomfrihet eller du har negativ test. Følg FHIs råd for symptomer og testing (fhi.no).
 • Smittede skal holde isolasjon i 10 døgn etter symptomdebut. Ved asymptomatisk smitte regnes isolasjon fra testdato. Etter gjennomgått 10 dagers isolasjon, og gitt at personen er fri for feber, regnes vedkommende ikke som smitteførende og kan derfor gå tilbake til vanlige aktiviteter, til tross for eventuelle andre restsymptomer. Vi viser for øvrig til FHIs til enhver tid oppdaterte retningslinjer for karantene og isolasjon (fhi.no).

Før du kommer til campus

 • Du skal gjennomføre et nettkurs om smittevernrutiner. Se informasjon om hvor du finner kurset i boksen over.
 • Unngå offentlig transport hvis du kan, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg andre inn i byggene.  
 • Ha god håndhygiene og ikke ha på deg ringer, klokker, armbånd, neglelakk, kunstige negler, (negler skal klippes korte). Da kan du ha bedre håndhygiene når du er på campus.
 • Husk adgangskortet ditt for å komme inn i bygget.
 • Alle oppfordres på det sterkeste å laste ned smittestopp-appen til FHI. 

Når du kommer inn i bygget

 • Desinfiser hendene når du har kommet inn i bygget. 
 • Gå rett til rommet som du har fått tilgang til og unngå å oppholde deg andre steder. 
 • Unngå folkeansamlinger i fellesarealer i 1. etasje. 

Generelle smitteverntiltak på campus

Munnbind

Alle studenter og ansatte som oppholder seg på campus skal benytte munnbind når avstand på 1 meter ikke kan opprettholdes. Dette gjelder ikke i undervisning.

Studenter kan få tak i munnbind ved alle OsloMets infosentre og biblioteker. Det er to til hver. Ansatte har fått munnbind i posthyllen sin.

Les mer om munnbind ved OsloMet (ansatt.oslomet.no)

Hånd og hostehygiene

 • Håndvask/hånddesinfeksjon før og etter at man har vært ute blant folk
 • Unngå å ta seg i ansiktet
 • Håndvask/hånddesinfeksjon før inntak av mat/drikke/snus/røyking
 • Håndvask/hånddesinfeksjon etter hosting/pussing av nesen 
 • Håndvask etter at man har gjort skitne arbeidsoperasjoner (eks. tømme søppelkasse)
 • Hostehygiene: Hoste i papirtørkle om mulig, kast papirtørkle og vask hendene. Dersom mangel på papirtørkle: hoste i albuen

Hold avstand og vær få samlet

 • Holde avstand og være få samlet
 • Opprettholde 1 meters  avstand til kollegaer/studenter (dette gjelder ikke i undervisning)
 • Organisere pauser/lunsj/garderobebruk til ulike tider
 • Bruk av hjemmekontor  og videomøter der det er mulig
 • Færre deltakere på fysiske møter for å sikre avstand
 • Bruk av store møtelokaler ved fysiske møter

Renhold og hygiene når du er på campus 

Generelt om renhold

Alle har ansvar for å vaske hendene ofte og rengjøre etter seg selv. Det blir satt fram midler og papir slik at du kan rengjøre godt etter deg.

Daglig renhold utføres der ansatte og studenter har tilgang. Det blir lagt stor vekt på renhold av berøringspunkter. Toaletter blir rengjort to ganger per dag. Berøringspunkter i heiser, brytere og håndtak tas minimum 2 ganger per dag.

På arbeidsplassen din

 • Ansatte og studenter har selv ansvar for daglig desinfeksjon av tastatur, mus og skjerm før og etter bruk. NB ikke spray direkte på tastatur, bruk papir med middel.
 • Studenter og ansatte  skal vaske over alt utstyr, verktøy og bord de har brukt ellers.
 • Kontorplasser og arbeidsplasser skal holdes rene og uten rot og papirer- dette for å kunne opprettholde god renhold.  
 • Husk hyppig og grundig håndvask og desinfeksjon.

Heiser 

 • Antall som bruker samme heis må begrenses for å opprettholde minimumavstand.  
 • Ta gjerne trappen.

Åpne fellesrom og pauserom

 • Stoler og bord må plasseres slik at det mulig å holde en meters avstand.

Lunsj og spiserom

 • Spis gjerne lunsj utendørs
 • Mat og drikke skal ikke oppbevares på stedet og skal ikke deles
 • Alle matvarer som legges umerket i kjøleskap der dette finnes, vil bli fjernet.
 • Bordflater rengjøres av den enkelte før og etter spising.  
 • Rengjør mobiltelefonen din før du spiser. 
 • Felles mat må ikke brukes (f.eks. krydder, ketchup)  

Kopimaskinrom   

 • Det skal kun være en i rommet av gangen.
 • Berøringspunkter skal desinfiseres før og etter bruk. Midler er tilgjengelig

Retningslinjer for spesifikke rom 

Det er utarbeidet spesifikke retningslinjer for bestemte rom, laboratorier og verksteder. De som får tilgang, blir også informert om disse.  

Studentforeninger