Generelle retningslinjer om smittevern - Student

Statisk artikkel

Generelle smittevernrutiner for studenter og ansatte

Rutiner for smittevern gjelder for studenter og ansatte som skal oppholde seg i byggene. Du som student eller ansatt har ansvar for å overholde disse når du skal inn i OsloMets bygg.

Følg FHIs råd for symptomer og testing (fhi.no).

Generelle smitteverntiltak på campus

Hånd og hostehygiene

 • Håndvask/hånddesinfeksjon før og etter at man har vært ute blant folk
 • Håndvask/hånddesinfeksjon før inntak av mat/drikke/snus/røyking
 • Håndvask/hånddesinfeksjon etter hosting/pussing av nesen 
 • Hostehygiene: Hoste i papirtørkle om mulig, kast papirtørkle og vask hendene. Dersom mangel på papirtørkle: hoste i albuen

Renhold og hygiene når du er på campus 

Generelt om renhold

Alle har ansvar for å vaske hendene ofte og rengjøre etter seg selv. Det blir satt fram midler og papir slik at du kan rengjøre godt etter deg.

Daglig renhold utføres der ansatte og studenter har tilgang. Det blir lagt vekt på renhold av berøringsnære flater.

På arbeidsplassen din

 • Ansatte og studenter har selv ansvar for daglig desinfeksjon av tastatur, mus og skjerm før og etter bruk. NB ikke spray direkte på tastatur, bruk papir med middel.
 • Studenter og ansatte skal vaske over alt utstyr, verktøy og bord de har brukt ellers.
 • Kontorplasser og arbeidsplasser skal holdes rene og uten rot og papirer, for å kunne opprettholde godt renhold.  
 • Husk hyppig og grundig håndvask og desinfeksjon.

Lunsj og spiserom

 • Bordflater rengjøres av den enkelte før og etter spising.  
 • Rengjør mobiltelefonen din før du spiser.

Kopimaskinrom   

 • Berøringspunkter skal desinfiseres før og etter bruk. Midler er tilgjengelig.

Retningslinjer for spesifikke rom 

Det er utarbeidet spesifikke retningslinjer for bestemte rom, laboratorier og verksteder. De som får tilgang, blir også informert om disse.