Fritak fra undervisning og eksamen grunnet helligdager - Student

Fri fra undervisning og eksamen grunnet helligdager

Fri fra undervisning og eksamen grunnet helligdager

Kunnskapsdepartementet vurderer fritak grunnet helligdager som særskilte behov. OsloMet skal tilrettelegge for dette så langt det er mulig og rimelig for studentene våre.

I følge Lov om universiteter og høyskoler står det i § 4-3 femte ledd at institusjonen, så langt det er mulig og rimelig, skal legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen skal ikke føre til reduksjon av de faglige krav som stilles til det enkelte studium. Lærested og student bør samarbeide om gode og hensiktsmessige løsninger for tilrettelegging og studenten oppfordres til å søke om slik tilrettelegging i god tid.

Skulle det likevel være slik at du som student opplever at obligatorisk undervisning eller eksamen kolliderer med religiøs høytid innenfor ditt trossamfunn ber vi deg ta kontakt med fakultetet ditt.

Her finner du også en oversikt over flerreligiøse høytidsdager (www.trooglivssyn.no)

Kontakt fakultetet ditt

Kontakt fakultetet ditt