Fransk som fremmedspråk ved Université de Caen - Student

Fransk som fremmedspråk ved Université de Caen

Fransk som fremmedspråk ved Université de Caen

I historiske Normandie har du mulighet til å erfare fransk kultur generelt og europeisk verdenskrigshistorie spesielt. Byen som ble grunnlagt av Wilhelm Erobreren, ble kraftig bombet under andre verdenskrig. Her kan du følge historiens gang i en middels stor fransk by med ca. 120 000 innbyggere. Caen er ansett som Normandies kulturelle og intellektuelle hovedstad og er kjent for sitt rike kulturliv. Det er kort vei til blant annet Paris, Mont St. Michel og Jersey. Her har du muligheten til å oppleve svært mye på kort tid.

Hjemmeside

Hjemmesiden til Université de Caen 

Beliggenhet

Caen ligger i Normandie, nordvest i Frankrike.

Antall plasser

5

Bolig

Universitetet er behjelpelig med bolig.

Må jeg betale skolepenger? 

Nei. Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen. 
Du må regne med noen andre utgifter utenom bolig, reise og opphold, men du får også Erasmusstipend.  

 Les mer om finansiering og Erasmusstipend

Språkkrav og språklig forberedelse

Du bør ha hatt fransk II eller fransk III på videregående skole eller på annet vis ha oppnådd tilsvarende nivå. Gjennom Erasmusprogrammet får du tilgang til en test og et online språkkurs, les mer om Online Linguistic Support. 

Du kan ta intensivkurs i Frankrike i forkant av undervisningsstart og Lånekassen gir støtte til et slikt forberedende språkkurs. 

Semesterinndeling

Høstsemesteret er fra tidlig september til januar. Vårsemesteret er fra månedsskiftet januar/februar til juni.
Det er rom for intensivkurs i fransk i august måned.

Beskrivelse av programmet - 60 studiepoeng

Årsenheten kan velges av studenter på 5-10 i femårig grunnskolelærerutdanning og er forhåndsgodkjent som 60 studiepoeng i fransk. Det er også mulig å ta kun 30 studiepoeng i vårsemesteret, dette egner seg for de som har en del forkunnskaper.

Kurspakken er en kombinasjon av språkkurs for utlendinger, emner rettet mot utvekslingsstudenter spesielt samt emner som er del av studieprogrammer for ordinære studenter ved UniCaen.  Dette er forhåndsgodkjent som 60 studiepoeng i fransk. Undervisningsspråket er fransk. Prikkpunktene nedenfor skisserer kort aktuelle temaer.

 • Kurs innen Diplôme universitaire d´Etudes Françaises på ca. 16,5 ECTS
  • Phonétique, 5 ECTS
  • Géographie et institutions, 2,5 ECTS
  • Litérature, 2,5, ECTS
  • Patrimoines 2,5 ECTS
  • Soutien Linguistique en langue Française, 4 ECTS
 • Utvalgte emner som er del av ordinære programmer, som for eksempel:
  • Didactique de FLE (Français comme langue étrangère)
  • Culture Numérique
  • Sociologie de l´éducation
  • Sociologie des pratiques culturelles
  • Sociologie des acteurs et des institutions de l´éducation
  • Théories de la motivation
  • Méthodologies – orthographe et syntaxe du français

Praksis

Studentene vil ha inntil 30 praksis ved en fransk grunnskole tilknyttet Université de Caen i løpet av året, stort sett organisert som en dag i uken.

Annet

Her kan du lese erfaringer som lærerstudenter fra andre norske studiesteder har gjort seg i Caen:
https://www.inn.no/prosjektsider/fremmedspraak-i-laererutdanning/nytt-spennende-fantastisk

Kontakt: international-lui@oslomet.no for ytterligere informasjon