Droppe til innhold

Fordypningsvalg BLU deltid

Fordypningsvalg BLU deltid (kull 2015) for høsten 2018
 • fronter

  Resultat av fordypningsvalg er nå klart og publisert på Fronter. 

Dere kan velge mellom følgende emner høsten 2018:

 1. Ledelse av arbeid med språkmiljø i barnehagen
 2. Utefag og ledelse 
 3. Barn med særlige behov (undervisning i Sandvika)

Søknadsskjema

Barn med særlige behov har 21 studieplasser til studenter på bachelor deltid Sandvika og 27 studieplasser studenter på bachelor deltid Pilestredet. De som tar denne fordypningen må bytte studiedager til torsdag og fredag. Studenter på bachelor deltid Sandvika har øremerket plass på Barn med særlige behov og trenger derfor ikke søke om fordypning. 

Engelskspråklige emner 

 1. Childhood in a Nordic Perspective – Play, movement and outdoor education. 

 2. Myth, fairytales and legends

 3. Children and Young People, Aesthetics and Special Needs 

Søknadsskjema

Dersom du ønsker informasjon om de engelskspråklige tilbudene kan du komme på informasjonsstand mandag 5. februar kl. 14.30-15.30, første etasje i P42. 

Emneplaner publiserer i løpet av våren 2018.  Emneplaner publiseres i løpet av våren 2018.  Vi henviser til emneplanene for kull 2015 heltid, med forbehold om endringer. 

Dersom det er flere søkere enn plasser benytter vi følgende kriterier for tildeling av plasser:   

 • Først, antall oppnådde studiepoeng i henhold til normal studieprogresjon på barnehagelærerutdanningen

 • Deretter, karaktersnitt

 • Dersom det fremdeles er likt, loddtrekning   

 

Du kan sette opp inntil tre alternativer på søknaden, i prioritert rekkefølge. De som ikke søker innen fristen vil bli plassert der det er ledig plass. Etter at fristen har gått ut er det ikke mulig å endre søknaden/bytte fordypning. Dette gjelder også hvis man får plass på en fordypning man ikke ønsket plass på.  

Det kan være vi tar kontakt med noen av dere i løpet av  prosessen, og det er derfor viktig at du sjekker epost daglig .