Droppe til innhold

Hva gjør en fadder?

Roller og oppgaver for deg som er fadder.

Fadderrollen

Det er kjempegøy å være fadder! Men med fadderrollen følger et viktig ansvar overfor fadderbarna og OsloMet. Du går med OsloMets logo på t-skjorta og du gis ansvar for å hjelpe en gruppe nye studenter med å få en god start på studentlivet. 

En fadder er en/et:

 • Ambassadør: I fadderukene er du universitetets og ditt studieprograms ansikt utad.
 • Forbilde: De nye studentene ser opp til deg og følger godt med på det du sier og gjør!
 • Omsorgsperson: Viser hensyn, ansvar og får med alle i gruppen.
 • Veiviser: Svarer på spørsmål og henviser videre ved behov.

Oppgaver som fadder

Dine hovedoppgaver:
 • Hovedoppgave 1: Inkludere og få med alle i gruppen
 • Hovedoppgave 2: Sørge for at de nye studentene blir godt kjent med hverandre
 • Vise faddergruppen rundt på studiestedet og ellers i nærmiljøet
 • Sørge for at det er minst én fadder fra min gruppe med på hvert arrangement. 
 • Være tilstede både mentalt og fysisk: Ikke vær den fadderen som fadderbarna må følge hjem, vær en som møter tidsnok og ikke lar fadderbarna stå og vente!
 • Holde fadderbarna oppdatert på hva som skjer hver dag, og sørge for at alle har fått informasjonen.
 • Gjøre som en venn og f.eks. sende melding til fadderbarna og hører om de kom seg trygt hjem, eller om de kommer neste dag. Ta alltid kontakt når noen ikke dukker opp.
 • Respektere fadderbarna og deres grenser (spesielt alkohol- og intimgrenser)
 • Oppfordre fadderbarna til å møte opp til undervisning til oppsatte timer
 • Være positiv og engasjert og jobbe for å skape en hyggelig stemning i gruppa
 • Ha én ansvarlig fadder i gruppen min hver dag som kan passe ekstra godt på fadderbarna. Dette innebærer:
  • At alle fadderbarna vet at JEG er kontaktperson for dagen
  • At jeg er tilgjengelig og stiller opp om det skjer noe
  • At jeg er synlig for alle fadderbarna
 • Alltid være klar for å hjelpe til og svare på spørsmål. Det som er en selvfølge for deg kan være både rart og vanskelig for en som er ny.
 • Være en god rollemodell for de nye studentene og opptre i henhold til fadderstyrets og OsloMets forventninger som ble gjennomgått på fadderkurset.
 • Opptre anstendig og følge gjeldende lover så lenge du er fadder.
 • Kontakte politi/brannvesen/ambulanse og dagsansvarlig i mitt fadderstyre hvis det skjer en ulykke eller en annen alvorlig hendelse. 

Hvorfor du som fadder er så viktig

Å ha et sosialt nettverk er veldig viktig under studietiden, og som fadder kan man bidra til dette helt fra starten. Undersøkelser viser at hvis en ny student blir med på det som skjer i studiestarten øker det sjansen for å knytte gode sosiale nettverk, som igjen gir bedre psykisk helse, høyere studiemestring og bedre trivsel.

Som fadder har du en viktig rolle for at de nye studentene skal få en god start på det kommende studentlivet.

Det å hindre at fadderbarn havner utenfor er din viktigste oppgave under fadderuken. Det er som oftest på grunn av følelsen av være utenfor at nye studenter velger å slutte. Det er fadderne sin oppgave å sørge for at alle føler seg inkludert.

Vær våken og ta grep om du ser at noen sliter med å finne sin plass i gruppen. Kanskje du kan ta med en mindre gruppe på en kaffe slik at de som ikke er like frempå kan møtes i et roligere miljø? Ofte skal det ikke så mye til før en vanskelig studiestart blir veldig mye lettere for fadderbarna.

Vil du bli internasjonal fadder?

Hvis du vil bli fadder for internasjonale studenter søker du om dette i påmeldingsskjemaet. Mer informasjon om å bli fadder for internasjonale studenter kan du få ved å sende e-post til international@oslomet.no (gjelder for alle studier).

Kontrakt og kontraktsbrudd

Som en del av fadderkurset signerte du en fadderkontrakt der du bekreftet ansvaret og rollen du har tatt på deg. Sanksjoner vil forekomme ved brudd på kontrakten.

Ved alvorlige overtredelser vil du miste din rett til å være fadder og vil heller ikke ha tilgang til arrangementer i fadderuken.