Erasmus+ og Nordplus | Finansiering | Utveksling - Student

Erasmus+ og Nordplus

Erasmus+ og Nordplus

Dersom du får innvilget plass som Erasmus- eller Nordplus-student, vil du få en gratis studie- eller praksisplass i tillegg til et stipend.

Utveksling gjennom Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid i Europa.

Som Erasmus-student slipper du å betale skolepenger, du får et stipend, du tar en online språktest, og du kan få tilbud om gratis språkkurs.

Les mer om Erasmus+ stipend

 

Utveksling gjennom Nordplus

Nordplus er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor høyere utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene og Baltikum.

Som Nordplus-student får du en gratis skole- eller praksisplass og du får et stipend.

Les mer om Nordplus-stipend

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM