Droppe til innhold

Erasmus+ og Nordplus

Dersom du får innvilget plass som Erasmus+ eller Nordplus-student, vil du få en gratis studie- eller praksisplass i tillegg til et stipend.

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Les mer om Erasmus + studieopphold og Erasmus + praksisopphold.

  • Erasmus-stipendet gis til studenter som skal studere ved en europeisk institusjon som har en Erasmus+ avtale med OsloMet.
  • Får du innvilget studieopphold på minimum 90 dager eller praksisopphold på minimum 60 dager på en Erasmus+ avtale, har du rett til stipend.
  • Som Erasmus-student betaler du bare semesteravgift som vanlig her hjemme og slipper å betale skolepenger dit du skal.
  • Beløpet du får utbetalt, er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal. For 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 3800 NOK og som praksisstudent minimum 4800 NOK.
  • Du skal ta en online språktest og kan få et gratis språkkurs gjennom Online Linguistic Support (OLS).

Nordplus

  • Nordplus-stipendet er for studenter som skal studere i et annet nordisk eller baltisk land.
  • Stipendet gjelder kun for visse fagområder og for landene Danmark, Finland, Sverige, Island, Færøyene, Grønland og Åland, samt Estland, Latvia og Litauen.
  • Du kan få et reisestipend på 330/600 € avhengig av hvilket land du skal til og et månedlig stipend på 200 €.
  • Nordplus finansieres av Nordisk Ministerråd. Les mer om Nordplus.

 

Informasjon om hvordan du kan få stipendene og hvilke krav som stilles får du fra internasjonal koordinator ved ditt fakultet. Finn kontaktinformasjon øverst til høyre på denne siden.

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

chatbot-portlet