Endringer under oppholdet | Utveksling - Student

Under oppholdet

Under oppholdet

Dette må du huske på under oppholdet ditt.

1. Semesterregistrer deg ved OsloMet

Du er fremdeles student ved OsloMet når du reiser på utveksling, og du må derfor betale semesteravgift og semesterregistrere deg som vanlig. Du skal dog ikke betale kopiavgift og materialavgift. Les mer om semesterregistrering. 

2. Kontaktinformasjon under oppholdet

Registrer din utenlandske adresse i StudentWeb i feltet «Semesteradresse» så snart dette er klart. Du må fortsette å bruke din OsloMet e-postadresse under oppholdet. Dette er viktig for at OsloMet skal kunne nå deg i en eventuell nødsituasjon.

3. Meld fra om endringer i opplegget ditt

Alle endringer må godkjennes av OsloMet. Dersom du for eksempel ikke får tatt emnene du skulle og må bytte emner, må du melde fra til internasjonal koordinator på fakultetet ditt.

Dersom du ønsker å forlenge oppholdet ditt, må du melde fra til internasjonal koordinator så tidlig som mulig for informasjon om dine muligheter for forlengelse og veiledning i den videre prosessen. Vær oppmerksom på at ikke alle studieprogram har denne muligheten.

Ved forlengelse av Erasmus+ utvekslingsopphold må du melde fra til din internasjonale koordinator senest 1 måned før sluttdato for oppholdet slik det står spesifisert i Erasmus+ Learning Agreement.

Dersom du innvilges en forlengelse, må du ha en ny Learning Agreement. Du må deretter ta kontakt med vertsinstitusjonen din for videre søknadsprosess der.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM