Skip to Content

Vitnemål i kultur- og samfunnsfag for NKS-studenter

Bachelorgraden i kultur- og samfunnsfag oppnås på grunnlag av eksamen i fag, emner, emnegrupper eller studieprogram med til sammen 180 studiepoengs omfang. Graden tildeles ikke automatisk, men etter søknad rettet til Fakultet for samfunnsvitenskap.

Bachelorgraden i kultur- og samfunnsfag reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) (Lovdata.no), nærmere bestemt § 2-3, 1 c krav til sammensetning av graden bachelor (Lovdata.no).

Fordypningsenhet

Når graden tildeles ved institutt for journalistikk og mediefag består kjernestudiet av en spesifikk kombinasjon avsluttede emner i journalistikk fra NKS tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Det vil si Journalistikk på nettet 1, 2, 3 og 4 (1, 2 og 3 i gammel modell), tilsammen 60 studiepoeng, samt Featurejournalistikk (15 studiepoeng) og Kulturjournalistikk (15 studiepoeng).

Fordypningsenheten kan også bestå av de to første studieårene (120 studiepoeng) av bachelorstudiet i journalistikk.

Breddeenhet og frittstående emner

60 av de 90 resterende studiepoengene må enten være to avsluttede fag, emnegrupper eller studieprogram på 30 studiepoeng hver, eller én/ett avsluttet emnegruppe, fag eller studieprogram på 60 studiepoeng (breddeenhet). De resterende 30 studiepoengene kan være valgfrie, frittstående avsluttede emner eller emner fra andre studieprogram.

Tilknytningskrav

For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra OsloMet – storbyuniversitetet, må eksamen i fag, emner, emnegrupper eller studieprogram av minimum 60 studiepoengs omfang som inngår i grunnlaget for bachelorgraden, være avlagt ved OsloMet. Se: § 2-8. Tilknytningskrav for tildeling av grad og utstedelse av vitnemål (Lovdata.no). Merk: Journaliststudiet ved NKS regnes som avlagt ved OsloMet.

Overlapping i faginnhold

Overlapping i faginnhold mellom fag, emner, emnegrupper eller studieprogram som inngår i grunnlaget for graden, kan ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng totalt for bachelorgrad. Det vil si at det er viktig at det ikke er stor faglig overlapping mellom fordypningsenheten og resterende fag/emner. Se: § 2-10, Overlapping i faginnhold (Lovdata.no).

Søke om bachelorgrad?

Husk at du må dokumentere med attestert kopi av karakterutskrift, studieplan eller annen beskrivelse som viser hvordan studiet er bygd opp. Mer informasjon, som for eksempel om hvor søknaden skal sendes, finner du på selve søknadsskjemaet.

Søke om forhåndsvurdering?

Om du er i utdanning og ønsker en uttalelse på om et planlagt studieløp kvalifiserer til en bachelor i kultur- og samfunn, kan du søke om en forhåndsvurdering. Benytt samme skjema som ved søknad om bachelorgrad. 

Legg ved informasjon som beskriver: studiet, som emneplan, studieplan eller lignende.

Søknad og dokumentasjon sendes til:

OsloMet – storbyuniversitetet

Fakultet SAM

Postboks 4 St. Olavs plass

0130 OSLO

chatbot-portlet