Skip to Content

Vilniaus dailes akademija

Vilnius Academy of Arts

Avtale kun for kunst og design, kunst og formidling, og faglærerutdanningen.

Studenter ved kunst og design og faglærerutdanningen kan reise hit i studiets femte semester.

Hjemmeside

Nettsiden til VDA

Beliggenhet

Vilnius (Kaunas, Telsiai og Klaipeda), Litauen

Undervisningsspråk

Litauisk og engelsk

Antall studenter

Ca. 1800 i spredt på campus i fire ulike byer (Vilnius, Kaunas, Telsiai og Klaipeda)

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra OsloMet om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Høstsemesteret: 1. oktober til februar (inkl. eksamensperiode)

Språkkrav

Engelsk B2

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Litauisk språkkurs tilbys i løpet av studiet

Hva kan jeg studere?

Du kan velge å studere fag innen Fine Arts og kan kombinere ulike fag så lenge det tilbys på samme campus.  I Vilnius tilbys for eksempel Sculpture, Painting, Photography og Ceramics.

Les mer om kurstilbud på bachelornivå.

Les mer om kurstilbud på masternivå

Annet

Bolig

Begrenset antall studentboliger er tilgjengelig. Det gis i tillegg hjelp til å finne leiligheter til leie fra private. Dette får du hjelp til når du har mottatt plass ved vertsinstitusjonen.

Gjennomsnittlig kostnader per måned (inkl. bolig, mat, bøker, underholdning):

Ca. 600-700 Euro (om ikke bor på studenthus)

Ca. 400-500 Euro (om har studentbolig)

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav