Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Tolke- og oversetterfagets historie

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
15
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Studiestart høsten 2017 - Videreutdanning i Tolke- og oversetterfagets historie

Velkommen til HiOA! Her kommer det snart mer informasjon om din studiestart høsten 2017.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk registrering

Det er obligatorisk  registrering første studiedag 21. august 2017.

 Hvis du ikke registrerer deg på Fronter i mappen "Registrering", mister du studieplassen din.

Emnet er nettbasert med læringsaktiviteter bare på nettet. Imidlertid blir det informasjonsmøte fredag 25. august fra 11.00 til 13.00 på Campus Pilestredet. Det er ikke obligatorisk, men du er velkommen til å delta. Den samme informasjonen som gis på møtet vil bli lagt ut i Fronter i etterkant. Sted for oppmøte er Pilestredet 44, rom V130.

Læringsaktivitetene på nettet foregår ukentlig i Fronter. De består av:
a) Studieveiledninger/fokustekster/foredrag og tilhørende arbeidsoppgaver
b) Teoriforum i kollokviegrupper til avtalte tider
c) Felles diskusjoner
d) Studentdrevet oversettelsesteori i praksis (språkchat) til avtalte tider.
a) Studieveiledninger følger ukentlig progresjon og er lagt ut i Fronter i mappen Læringstema. Studieveiledningene tar for seg ulike teoretiske aspekter ved tolke- og oversetterfagets historie og inneholder spørsmål til diskusjon. Henvisninger til pensumlitteratur finner dere der.
b) Diskusjoner i teoriforum foregår i kollokviegrupper (6-8 studenter), finner sted på mandager, varer i to skoletimer (90 minutter) og er studentdrevet. Klokkeslett avtales i hver kollokviegruppe. Du får informasjon om gruppeinndeling og det praktiske på Fronter. Tilstedeværelse på teoriforum er ikke obligatorisk, men anbefales sterkt.
c) Felles diskusjoner: dette er et forum hvor hele kullet kan diskutere ulike tolkefaglige problemstillinger. Det er enten lærer eller studenter som legger inn problemstillinger. Det er planlagt 5 felles diskusjoner.
d) I Språkrommet diskuteres oversettelser, terminologi og språklige emner. Dere kan ta opp deres egne problemstillinger eller løse de foreslåtte oppgavene som dere finner i Lærestoff/forslag til oppgaver. Chatmøtene er studentdrevet og ansvaret for gruppen går på omgang blant studentene i den aktuelle språkgruppen. Diskusjoner foregår på tirsdager. Klokkeslett avtales i hver språkgruppe.
Det forutsettes at studentene forbereder seg til hvert virtuelt møte i Språkrommet og i Fellesrommet.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter

Timeplan

Blir tilgjengelig på Fronter-rommet

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden. 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss