Skip to Content

Student informationVidereutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming

Location:
Sandvika
Credits:
30
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

The system can not currently retrieve course data for this program.
Program plan

Studiestart høst 2018 - Videreutdanning i psykisk lidelse og funksjonshemning

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 19. september

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Samlingsdatoer

Studieåret 2018/19, samlingene foregår i Sandvika.

  • Samling 1: 19.- 21. september 2018
  • Samling 2: 24. - 26. oktober
  • Samling 3: 14. - 16. november
  • Samling 4: 13. - 15. februar 2019
  • Samling 5: 13. - 15. mars
  • Samling 6: 24. - 26. april
  • Samling 7: 22. - 24. mai

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden. Hvis du vil begynne å forberede deg til studiet, anbefaler vi at du kjøper:

  • Bakken, T.L. (2016). Utviklingshemning og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse. 2. utgave. Gyldendal Akademisk.
  • Bakken, T.L  og Egelund Olsen, M. (red) (2012). Psykiske lidelser hos voksne personer med utviklingshemning. Forståelse og behandling. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Bakken, T. L. (Red.). (2016). Samhandling med og uten ord: miljøbehandling til personer med utviklingshemning og psykisk lidelse. Stavanger: Hertevig akademisk. 2. opplag.

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved studiestart.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Faglig kontakt