Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 2 (Kompetanse for kvalitet

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30 (15+15)
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2, emne 2

Subject code:
LSGG6200
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 2, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen som student på viderutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet!

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling 6-7. september

Tid og sted for samlingsdagene finner du i lenken "timeplan" i det grå feltet øverst på nettsiden. Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

IKT-undervisning og Canvas 

På flere av samlingene vil det være integrert IKT-undervisning som er relevant for temaene og arbeidet på kurset. På den første samlingen vil dere få innføring i den digitale læringsplattformen Canvas og oppgaver knyttet direkte til arbeidskravene i høst.

Merk! IKT-undervisningen er enda ikke lagt inn i timeplanlenken øverst på nettsiden.  Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den nå er satt opp i timeplanen. Du må følge med på timeplanen for endringer når det nærmer seg studiestart. 

Veibeskrivelse til Pilestredet

Veibeskrivelse til Pilestredet.  Dere bør beregne god tid for å finne fram til riktig bygning!

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Tema på første samling: 

Temaene på første samling vil være lesing og skriving i et literacyperspektiv, samt skriving når norsk er andrespråk. 

Forberedelse til første samling:

Til første samling er det én bok som dere bør skaffe dere og få lest: 

Berggren, H., Sørland, K. og Alver, V. (2012). God nok i norsk? Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.   

På epost vil dere også få noen artikler som dere også bør få lest til første samling.

Resten av pensum vil bli gjenomgått på første samling i september. 

Pensum, fag- og emneplaner

Pensum

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt øverst på denne nettsiden. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Fag- og emneplaner

I fag- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform. Lenke til emneplanen finner du også øverst på denne nettsiden.

Det er fint om du setter deg godt inn i fag- og emneplanen for kurset, til studiestart. 

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Samlingsdager vil være: Torsdager og fredager

Uke 36: 06.09, 07.09

Uke 42: 18.10, 19.10

Uke 47: 22.11, 23.11

Uke 2: (2019) 10.01, 11.01

Uke 10: 07.03, 08.03

Uke 21: 23.05, 24.05

Kontakt oss