Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 1 (Kompetanse for kvalitet)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30 (15+15)
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1, emne 2

Subject code:
LSGF6200
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til videreutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet!

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling

Pga, søkertallet blir det bare én klasse i Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1,1-7 trinn dette studieåret. 

Det er kun klasse B som vil  starte. De som først fikk beskjed at de var kommet i klasse A er nå alle plassert i klasse B og må forholde seg til datoer og tider for klasse B. Vi beklager ulempende det måtte ha. Tidene for de andre klassene vil bli fjernet fra timeplanen (lenke i det grå feltet over) etter hvert. 

Klasse B

Mandag 3. september

Tirsdag 4. september

Tid og sted for samlingsdagene finner du i lenken "timeplan" i det grå feltet øverst på nettsiden. Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

Merk! I tillegg til undervisning i  "lesing og skriving..." vil det bli lagt inn en IKT-økt hvor det blir en innføring i Canvas, mm . Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den nå er satt opp i timeplanen. IKT-undervisningen er enda ikke lagt inn i timeplanlenken over.  Du må følge med på timeplanen for endringer når det nærmer seg studiestart. 

Veibeskrivelse til Pilestredet

Veibeskrivelse til Pilestredet

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Aktuelle temaer på første samling (med forbehold om endring):

Innhold, pensum og arbeidskrav i studiet. Oppretting av arbeidsgrupper. 
Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. 
Leseutvikling og leseforståelse. 
Kartlegging av lese- og skriveferdighet.
Innføring i Canvas og oppgaver knyttet til arbeidskrav.

Forarbeid til første samling:

Til første samling ber vi deg lese studieplanen og disse pensumartiklene, som du finner i Canvas når du har fått tilgang: 
 
Bråten, I. (red) (2007). Leseforståelse. Komponenter, vansker og tiltak. I Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Cappelen akademisk forlag, (44 s.)  
Færevaag, M. K.& Gabrielsen, N. N. (2014). Kartlegging av lese- og skriveferdighet. Utfordringer og muligheter. I Tønnessen, F. E., & Lundetræ, K. Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal akademisk forlag (24 s.) 
 
Det kan bli gitt informasjon i Canvas før første samling om ytterligere forberedelser.

Pensum, program- og emneplaner

Pensum

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt øverst på denne nettsiden. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Du kan bestille pensumpakke fra bokhandelen Akademika Frydenlund som ligger inne på campus. 

Hvordan bestille pensumpakke: 

Akademika Frydenlund kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken og signere på følgeseddelen. Så sender bokhandelen faktura direkte til betaleren. For å kunne gjøre dette trenger vi følgende opplysninger senest 1 uke før første samling på mail til: frydenlund@akademika.no
 ·         organisasjonsnr. og faktura-adresse til betaler (inkl. rekvisisjonsnr. dersom betaleren krever det)
 ·         navn på deltaker som skal ha pakken
 ·         hvilket kurs man ønsker bøker til 

Ønskes pakken tilsendt fraktfritt med faktura, trenger vi samme opplysninger men senest innen 4. august.

Program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform. Lenke til emneplanen finner du også øverst på denne nettsiden.

Det er fint om du setter deg godt inn i programplanen og emneplanen for kurset, til studiestart. 

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Pga, søkertallet blir det bare én klasse i Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1,1-7 trinn dette studieåret. 

Klasse B - Samlingsdager: Mandag og tirsdag

Uke 36: 03.09 (12.30), 04.09 (08.30)

Uke 41: 08.10 (12.30), 09.10 (08.30) 

Uke 47: 19.11 (12.30), 20.11 (08.30)

Uke 3: (2019) 14.01 (12.30), 15.01 (08.30)

Uke 10: 04.03 (12.30), 05.03 (08.30)

Uke 18: 29.04 (12.30), 30.04 (08.30) 

 

Kontakt oss