Skip to Content

Student informationVidereutdanning helsesøster

Location:
Kjeller, Skedsmo
Credits:
60
Term:
Spring 2019
Scope:
Heltid

Attendance first day of study

Obligatorisk oppmøte 7. januar

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Scroll ned for å finne mer informasjon om din studiestart. 

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Helsesøsters tjenesteutøvelse (kliniske studier)

Subject code:
HELPRA1
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Subject code:
HEL6050
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Folkehelse på individ- og gruppenivå med fordypning i helsesøsterfaget

Subject code:
HEL6920
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Familiens helse - barn (0-5 år)

Subject code:
HEL6210
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Familiens helse - skolebarn og ungdom (6-20 år)

Subject code:
HEL6320
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule

Folkehelsevitenskap og folkehelsearbeid på individ- og gruppenivå

Subject code:
HEL6120
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart vår 2019 - Helsesøsterutdanning

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 7. januar

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hv@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også nyttig informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden (publiseres 1. desember). 

Foreløpig årsplan for kull 2019 finner du her

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, og eksamensform.

Programplan for kull 2019

Ikke benytt linken til programplanen du finner lenger opp på siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Praksis

Ca 10 uker av studiet er i praksis. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser ved helsestasjoner i fem fylker på Østlandet: Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold. Praksis i 2019 gjennomføres i ukene 14-18 (unntatt påskeuken) og i ukene 37-42.

Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år og det forutsettes fleksibilitet fra studentene når det gjelder tildeling av praksisplasser. Praksisplass på hjemstedet kan ikke påregnes og det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplasser selv uten i helt spesielle tilfeller (må godkjennes av universitetet).

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Servicetorget Kjeller

Phone :
67 23 84 85 / 67 23 84 83
Place/Address :
Kunnskapsveien 55
Time/Opening Hours :
08-15
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt