Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
60 stp.
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Vurdering og tilpasset opplæring i matematikk og norsk

Subject code:
GLSM6200
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2017 - Videreutdanning - GLSM (Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring, med fordyping i matematikk og norsk)

Velkommen til HiOA! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på GLSM.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 28. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: 28. august kl. 08.30-11.15
  • Sted: Falbesgate 5, rom FG032
  • Veibeskrivelse til Pilestredet

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed per e-post. E-posten sender du til infosenter-lui@hioa.no, og den skal inneholde fullt navn og studium, i tillegg til tidspunkt for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Gjennom dette studiet vil du få økt faglig og didaktisk kompetanse i lese-, skrive- og matematikkopplæring for å bli en fullgod lærer i grunnskolen fra 1. til 4. årstrinn. Studiet har fire ukers obligatorisk, veiledet praksisopplæring i skolen, og det vil bli lagt vekt på å gi en praksisnær teoriforankring i lesing, skriving og matematikk.

Undervisningen vil foregå mandager fra 8.30 til 11.15 og torsdager fra 17.30 til 20.15. I store deler av første semester vil undervisningen være obligatorisk og det vil også være obligatorisk fremmøte på deler av undervisningen de neste semestrene. Du må være tilstede minimum 80 % i den obligatoriske perioden for å kunne gå opp til eksamen.

I første semester er det praksisperiode i uke 42 og 43 og i andre semester i uke 4 og 5

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss