Skip to Content

Student informationVidereutdanning i fysioterapi for barn

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Fysioterapi for barn - kunnskapsgrunnlag og praksis 2

Subject code:
FYSBA6110
Credits:
10.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart høst 2018 - Videreutdanning i fysioterapi for barn

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 20. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsdato (seks sifre)  og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan/Samlingsdatoer

Undervisningen gis i bolker på hele uker. Samlingene for studieåret 2018/19 er i uke nr. 34, 41, 47, 2 og 11.

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Program- og emneplanene publiseres i løpet av juni. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden. Det er viktig at du forbereder deg til samlingen ved å lese pensum. Du kan begynne med disse bøkene:

  • Gibson, B. E. (2016). Rehabilitation: a post-critical approach. Boca Raton: CRC Press. [Kap.2 og 4]
  • Gulbrandsen, L. M. (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling: innføring i psykologiske perspektiver (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget [Kap. 1, 2, 9]
  • Herbert, R., Jamtvedt, G., Hagen, K. B. & Mead, J. (2012). Practical evidence-based physiotherapy (2. ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone. [Kap.1-10]. Foreligger også som e-bok  http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702042706
  • Palisano, R. J., Orlin, M. N. & Schreiber, J. (2016). Campbell's Physical Therapy for Children (5. utg.). Philadelphia: Saunders. [Kap. 1]

Seminaret om kunnskapsbasert praksis bygger på at du har gjennomgått nettressursen http://kunnskapsbasertpraksis.no/

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Se her for å få tilgang til timeplan

Kontakt

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema

Infosenter HV

Phone :
67 23 59 75
Place/Address :
Pilestredet 32
Time/Opening Hours :
10-14 (telefontid 08-15)
Ferier:
Stengt i juli, julen og påsken

Faglig kontakt