Velferdstilbud | Studentstøtte - Student

Welfare Services

Velferdstilbud

Velferdstilbud

Her finner du informasjon om barnehage, studentboliger og helsetjenester.

Barnehage

Er du registrert student og har behov for barnehageplass?

Bolig

SiO har mange studentboliger. Det lønner seg å være tidlig ute for å skaffe seg et sted å bo for studietiden.

Helsetjenester

SiO Helse har et unikt og helhetlig helsetilbud til studenter som har betalt semesteravgift. Du kan også få fastlege gjennom SiO Helse.