Skip to Content

Varsling av brann på mobil

Er du hørselshemmet eller har behov for ekstra varsling ved brannalarm? OsloMet kan i samarbeid med Flexilarm tilby gratis varsling av brann hvis du befinner deg i universitetets bygg.

Om tjenesten

Flexilarm er et lokasjonsbasert brannvarslingssystem, som varsler om brannalarm i publikumsbygninger direkte på din mobiltelefon via en app. Der du er, når det skjer.

  • Du laster ned appen og finner mer informasjon om tjenesten på Flexilarm
chatbot-portlet