Skip to Content

Studentparlamentsvalg kandidater HV

Se presentasjon av kandidatene fra fakultet for helsevitenskap og stem elektronisk. Stem på inntil 8 representanter .

Anna Gyda Tallerud

Studie: Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Studiested: Kjeller

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å stille fordi jeg syns det er viktig at studentenes stemme kommer frem. Jeg er spesielt opptatt av at studentenes trivsel og syns at OsloMet skal følge opp SHoT-undersøkelsen. Utenom det syns jeg det er viktig å få bedre leseplasser, billigere mat i kantinen og lenger åpningstider.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er engasjert, opptatt å gjøre en forskjell og ønsker i bidra til en bedre hverdag for studentene ved OsloMet.

Anna Matilda Kirsebom Lanto

Studie: SykepleieAnna Mathilda Kirsebom Lanto

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jobbe for bedre forhold i praksisperioder og flere gode leseplasser!

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er på utveksling nå, men er allerede medlem i SP og håper å kunne fortsette å bidra med engasjement og gode diskusjoner!

Elena Therese Nyborg

Studie: FysioterapiElena Therese Nyborg

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Ønsker at alle studier skal ha klarere ramme, med semesterplaner og alt av informasjon tilgjengelig ved studiestart - at det stilles like store krav til at forelesere legger ut informasjon tidsnok, og at man får informasjonen man skal ha tidlig i semesterene.

Glorieuse Niyigena Nsengi

Studie: Tannteknikk

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Vil skape mer åpenhet blant studenter, og hjelpe med å inkludere mer.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Sosial, positiv, engasjert.

Haranni Umakanthan

Studie: SykepleieHaranni Umakanthan

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å stille til Studentparlamentet, fordi jeg har lyst til å engasjere meg i studentpolitikk. I tillegg har jeg lyst til å gjøre en forskjell i studiehverdagen til studentene ved OsloMet. Dette vil jeg gjøre ved å kjempe for saker som engasjerer studentene, men også saker jeg selv brenner for. Noen av sakene jeg engasjerer meg i er gode kurs i studieteknikk, flere sosiale arrangementer, og terapihunder og ballbinge.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

De fleste av oss klager over de kjedelige forelesningene, den dårlige luften og at vi har null peiling over hva som skjer. Kjenner du deg igjen eller? Vel, du bør stemme på meg, fordi jeg har lyst til å gjøre noe med disse klagene og mange andre saker som engasjerer studentene på OsloMet ved å være med i Studentparlamentet.

Helene Abrahamsen Aspen

Studie: SykepleieHelene A Aspen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg tror jeg kan bidra positivt i samarbeidet for å skape bedre kommunikasjon mellom studenter og de ulike fakultetene. Mine fanesaker vil være inneklima, studentmiljø og informasjonsflyt.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg er jovial, driftig og har tidligere erfaring fra styre- og kommunikasjonsarbeid

Hilal Shide Gure

Studie: SykepleieHilal Shide Gure

Studiested: Kjeller

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å jobbe med bedre inneklima på skolen. Bedre kvalitet på studie, særlig mer kvalifisert og kompetente praksis veiledere

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Lett å snakke med, kan bli litt vel over engasjert i noen saker, tålmodig.

Ida Ljøner Johnsen

Studie: SykepleieIda Ljøner J

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å fremme tiltak for psykisk helse, både helsefremmende- og forebyggende tiltak. Jeg ønsker også å jobbe med å få en bedre undervisning ved OsloMet, dette med tiltak om undervisningsmetoder og krav fra lærere.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Jeg burde velges til SP fordi jeg er engasjert. Jeg ønsker at studentene skal få en bedre hverdag og at OsloMet kan bli den skolen som de ønsker å være. Med engasjement kommer gjerne forandring, og forandring er bra!

Kjerstin Brede Teigen

Studie: Vernepleie

Studiested: Kjeller

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Eg bryr meg om digitalisering, studentmiljø (da spesielt på kjeller) og ikkje minst at praksis skal være så god som muleg.

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Eg er roleg, fleksibel og sjølvstendig

Ola Gimse Estenstad

Studie: SykepleieOla Gimse E

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Først og fremst kommer jeg til å jobbe med de sakene studentene bryr seg om, men for min del er inkludering og alt relatert til helse utrolig viktig! ^-^

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Selv tror jeg at en god dose av meg er riktig medisin for OsloMet. Jeg er en blid, arbeidsglad og iderik gutt som er klar for bedre alle sider ved universitetet vårt.

Otilie Martinsen

Studie: SykepleieOtilie Martinsen

Studiested: Pilestredet

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg ønsker å jobbe med å forbedre ryktet til sykepleierutdanningen på Oslo Met. Selvsagt er jeg også opptatt av å fremme saker som studentene på HV bryr seg om. Jeg vil jobbe for å gjøre studiestarten litt mykere for de som skulle ha behov for det!

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Løsningsorientert, blid og kreativ

Tempest Lesedi Keresifon Chikwenga

Studie: SykepleieTempest L K Chikwenga

Studiested: Kjeller

Hvorfor ønsker du å stille til Studentparlamentet ved OsloMet?

Jeg er leder for studentrådstyret (SHA), og har fått mersmak for studentpolitikken! Jeg ønsker å jobbe med å forbedre dagens praksisordning, der det oppleves på tvers av studiene at der det oppleves at veiledere utviser ulike praksiser. Det er ønskelig at det kommer en uniform regel/praksisoppsett som alle må forholde seg til, (spes. sykepleien der det er stor variasjon fra praksis til praksis), Videre er det ønskelig med en satt regel om kompensering for overskriding av 20% praksisfravær der det i reglementet står " det må avtales med skolen", men at det heller er et krav til fravær som kan godkjennes for å kunne ta igjen tapt praksis (dødsfall i nær familie, akutt sykdom) at studentene som har slike "gode" grunner møtes med større skjønn å får mulighet til å fullføre sin praksis så langt det går an ( det er flere aspekt ved praksisen i sykepleieutdanningen jeg synes kan forbedres for studentenes læringskurve og studieprogrogresjon) et konkret eksempel på ulik praksis er at 2.kl spl, ved kjeller får delta på en fagdag og få denne godkjent som en praksisdag, mens 3.kl ikke får dette grunnet færre praksistimer (noe som er feilaktig da 3kl har 232t i praksis mens 2kl har på sitt laveste 210t)

Skriv kort om hvorfor du burde velges til SP OsloMet

Stå-på-vilje, ansvarsfull og sympatisk