Vaksiner og medisin | Utveksling - Student

Vaksiner og medisin

Vaksiner og medisin

Finn ut hva du trenger av vaksiner og medisin i god tid før du drar på utveksling.

Vaksiner

Du må selv sørge for å ta nødvendige vaksiner før du reiser.

Latin - og Sør-Amerika, Afrika eller Asia

Skal du til Latin - eller Sør-Amerika, Afrika eller Asia vil du trenge vaksiner. Hvilke vaksiner du trenger, avhenger av hvilket land du skal til, hvordan du skal bo og hvor lenge du skal være borte. Snakk med fastlegen din eller SiO for informasjon om vaksiner og reisemedisin. SiO anbefaler å ta kontakt i god tid, gjerne tre måneder i forveien. Se også Folkehelseinstituttets informasjon om reisevaksinasjon.

USA, Canada, Australia eller Vest-Europa

Skal du til USA, Canada, Australia eller Vest-Europa kreves normalt ingen spesielle vaksiner, men vær oppmerksom på at universitetet kan ha egne regler for studenter som skal bo på campus og for studenter innen helsefag. Dette vil du få mer informasjon om fra vertsinstitusjonen eller fra din internasjonale koordinator.

Smitte og medisinsk testing

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Alle dette gjelder får beskjed når de semesterregistrerer seg. I den forbindelse kan det kreves at du testes før du reiser ut på utveksling og etter at du har kommet hjem igjen. Les mer om medisinsk testing.

Medisiner

Dersom du har en kronisk sykdom og er avhengig av medisiner er det viktig at du tar kontakt med legen din før du reiser. Be om resept på medisin for hele perioden du skal være borte. For å unngå eventuelle problemer i tollen bør du få med deg en bekreftelse på engelsk som viser at medisinen er nødvendig for deg.

Kontaktpunkter utveksling

Contact point for exchange at HV

Contact point for exchange at LUI

Contact point for exchange at TKD

Contact point for exchange at SAM