Skip to Content

Utvekslingsstudier i 7. og/eller 8. semester

I siste studieåret på fireårig grunnskolelærerutdanning kan du være utvekslingsstudent ved annet universitet eller høgskole som OsloMet har en utvekslingsavtale med.

Du kan være borte i 7 og/eller 8 semester og tar eksamen på det utenlandske universitetet. Eksamensresultatene innpasses som enten 30 eller 60 studiepoeng.

Du søker til OsloMet innen 15. februar eller 15. september om å reise ut på søknadsskjema for alle OsloMet-studenter.

Merk: Informasjonsmøte i januar 2019: onsdag 9. januar kl 9 i aud. S141 i P 48

Hva kan jeg studere?

Det du studerer må kunne innpasses i grunnskolelærerutdanningen. 
Det er litt forskjellig hva de ulike universitetene i utlandet tilbyr.

Se mer under Hvor kan jeg reise, og les om de ulike studiestedenes tilbud.

Fremmedspråk  - ferdig godkjent

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har tre forhåndsgodkjente opplegg som gir deg mulighet til å ta tysk, spansk eller fransk som fremmedspråk i utlandet.

Andre fag

For alle andre fag enn fremmedspråk er det slik at sammensettingen av kurs/studietilbud blir utviklet som en del av prosessen med å søke til det utenlandske studiestedet.

Hva er viktig å vite når jeg planlegger?

 • Hvis du ønsker å reise ut i kun et semester i 4. året, må det andre semesteret ved OsloMet ditt være et avsluttet studietilbud på 30 studiepoeng over et enkelt semester. Du bør altså velge semesteravsluttede tilbud i både høst- og vårsemesteret.
 • På GLU 5-10 er det mulig å ta siste del av en årsenhet i utlandet. Dette gjelder: Årsenhet i Engelsk, Årsenhet i Samfunnsfag, Årsenhet i Naturfag og  Årsenhet i Kroppsøving.
 • Alle må ha minimum 10 dagers praksis knyttet til undervisningsfaget du har i 4. studieår. Instituttet legger til rette for at praksisukene kan gjennomføres på OsloMets praksisskoler i Oslo og Akershus-regionen når det ikke er mulig å få det til i utlandet. For de som har tenkt å reise ut et helt år, vil plassering av praksisperioden avhenge av når semestrene slutter i utlandet.
 • Du blir innkalt til veiledning for faglig godkjenning etter søknadsfristen, men det lønner seg å ha sjekket ut mulighetene i god tid før du søker.  Til veiledningen skal du selv komme med forslag om kurs/moduler du ønsker å ta.
  • Sett deg inn i hva partneruniversitetene våre tilbyr før du bestemmer deg.
  • På de fleste studiesteder finner du ikke ferdige pakker på 30 studiepoeng, og du må velge flere mindre kurs for å studere tilsvarende 30 studiepoeng ved OsloMet. Ved valg av flere mindre kurs, må kursene kunne sees i sammenheng for å godkjennes som tilsvarende 30- eller 60studiepoengsenheter
  • På listen over studiesteder finner du grunnleggende fakta om det enkelte universitet/høgskole.
  • Bruk studieplanen ved OsloMet i det faget du er interessert i for å ha en idé om relevant innhold.

Hvor kan jeg reise?

På oversikten over avtaler kan du klikke deg videre til korte presentasjoner av det utenlandske studiestedet. 

Se oversikt over avtaler på fakultetet 

Fakultetet har en rekke avtaler innen Erasmusprogrammet som er laget med tanke på lærerutdanningen.
Andre avtaler på listen gjelder for alle OsloMetstudenter og presentasjonen sier ikke noe spesifikt om lærerstudenter.