Skip to Content

Utveksling - Vernepleie

Som student ved Institutt for atferdsvitenskap har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Når det gjelder bachelorgrad i vernepleie, så må et studieopphold utenlands være av minst 3 måneders varighet og kan omfatte kun praktiske studier. Utvekslingsopphold kan gjennomføres i andre eller tredje studieår på vernepleie heltid, i semester 4 eller 6; i emnene VEPRA20 eller VEPRA40, og for deltid er det siste praksisperiode VEPRAD40 som er mulig å ta i utlandet. Utveksling i høstsemesteret er ikke mulig. Alle eksamener må være bestått før man kan reise på utenlandsopphold.

Hvor kan jeg reise?

England

University of Hertfordshire

Ghana

SOS Barnebyer

Skottland

Edinburgh Napier University (ikke aktuell 2017)

Sverige

Stockholms universitet

Tanzania

Mehayo Trust Fund

USA

Augsburg University

University of North Texas, Child Study Center

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator vernepleie Turid Nondal

Kontakt administrativ internasjonal koordinator på epost international-hv@oslomet.no