Skip to Content

Utveksling - Tannteknikk

Som student ved Bachelorutdanningen i Tannteknikk har du muligheten for å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut på høsten i tredje studieår, TANNPRA 1A/TANNPRA1B og TANN 3000 - avansert protetikk. Oppholdet må være på minimum 12 uker, og studiene må være en del av de utenlandske lærestedene HV har inngått samarbeidsavtale med.

I tillegg har du mulighet til selv å skaffe deg inntil 5 ukers praksis i utlandet i siste del av Emne 10 – Avansert protetikk i 6. semester. Oppholdet skal godkjennes av utdanningen på forhånd, og skjer på egen bekostning.

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner som HV har avtale med innenfor Tannteknikerutdanningen.

Hvor kan jeg reise?

Australia

Irland

Sverige

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Studieleder Trude Myhrer

Administrativ internasjonal koordinator: international-hv@oslomet.no

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs